RIM NOVA GODINA 2017.

5 dana, avionom
polazak 30. decembar

 

Rim je glavni grad Italije i regiona Lacio, poznat još i kao „prestonica sveta”, „večni grad” ili „grad na sedam brežuljaka”. Nalazi se na zapadu centralnog dela Apeninskog poluostrva i dom je za više od 2 miliona stanovnika. Deo Rima je i država Vatikan koji predstavlja suverenu teritotiju Svete stolica, duhovni centar katoličkog sveta. Rim je nastao iz legende o Romulu i Remu, a danas predstavlja grad čudesnih kontrasta i jedan je od najposećenijih u svetu, muzej na otvorenom. Veruje se da koliko god puta posetili Rim, svaki naredni put će biti podjednako uzbudljiv i drugačiji. Jedinstveni splet istorije, neprocenjivih umetničkih vrednosti, tradicije, čari slavne italijanske kuhinje, muzike, mode i neodoljivog šarma, samo su neki od razloga zbog kojih Rim posete milioni turista svake godine i uvek mu se iznova vraćaju.

 

Cena po osobi za navedeni period u €: HOTEL + AVIO

HOTEL/KATEGORIJA

TIP SOBE

USLUGA

30.12.2016. - 03.01.2017.

5 dana/4 noći

RAELI 3*

1/2

BB

375

treća osoba

355

doplata za 1/1

120

Legenda: 1/2 – dvokrevetna soba, 1/1 – jednokrevetna soba, ND – noćenje sa doručkom (samoposluživanje-izbor više jela)

 

U CENU ARANŽMANA JE UKLJUČENO:

 • Avio prevoz na relaciji Beograd-Rim-Beograd kompanijom Air Serbia
 • Transfer aerodrom-hotel-aerodrom
 • 4 noćenja sa doručkom u hotelu 3*
 • Panoramsko razgledanje grada u pratnji vodiča
 • Vodič na srpskom jeziku
 • Troškovi organizacije putovanja

U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:

 • Aerodromske takse 108€ (plaćaju se u agenciji i podložne su promeni do polaska na putovanje)
 • Fakultativni izleti
 • Putno zdravstveno osiguranje
 • gradska taksa - hotel 2* i 3* - 4 eur po noći, hotel 4*i 5* - 6 eur po noći (plaćanje u hotelu na recepciji u gotovini)
 • Individualni troškovi

 

PROGRAM PUTOVANJA:


1.dan                             Beograd – Rim

Sastanak grupe na aerodromu „Nikola Tesla” dva sata pre poletanja aviona za Rim na liniji JU 534 u 18:10h. Dolazak u Rim u 19:40h. Transfer do hotela. Smeštaj. Noćenje. 


2.dan                             Rim

Doručak. Poludnevna fakultativna poseta crkvi svetog Petra, vatikanskim muzejima i Sikstinskoj kapeli. Prilikom posete muzejima, obilazi se najznačajniji deo zbirki: zbirka antičkih statua, sala sa tapiserijama, sala geografskih mapa iz XVI veka, sala kandelabra, sobe koje je oslikao Rafaelo... Posebno se ističe Sikstinska kapela sa delima Peruđina, Botičelija i drugih svetski poznatih slikara. Potom se obilazi unutrašnjost najveće crkve na svetu, crkve Svetog Petra, u kojoj se nalazi čuvena „Pijeta“, jedino potpisano delo svestranog renesansnog umetnika Mikelanđela. Obilazak se završava na velelepnom trgu ispred same crkve, koji je uredio Bernini, najznačajniji umetnik italijanskog baroka. Povratak u hotel je individualan. U večernjim časovima odlazak na individualno doček Nove godine. Noćenje.


3.dan                             Rim

Doručak. Slobodan dan za odmor ili odlazak na fakultativni izlet u obližnji gradić Tivoli sa posetom kompleksu Vila d'Este. Zbog izuzetne arhitekture i vrtova koji je okružuju, uvrštena je u UNESCO-vu listu svetske baštine. U njoj je živeo kardinal Hipolit II D’ Este, a u istoj je ugostio pape, kraljeve i prinčeve, vojvode i mnogobrojne čuvene umetnike. Palatu krase mnogobrojni mozaici koji predstavljaju slike iz svakodnevnog života. Jedinstvena je zbog više stotina monumentalnih fontana, od kojih su najlepše one koje su izgrađene u baroknom stilu i imitiraju zvukove kao što su cvrkut ptica ili orgulje. Slobodno popodne. Noćenje.


4.dan                             Rim

Doručak. Doručak. Poludnevni fakultativni izlet „Forum i Koloseum”. Obilazak najznačajnijih lokaliteta antičkog Rima, mesta na kome je nastao grad i na kome su ovekovečene njegove najveće pobede i dostignuća. Obilazak uključuje: Koloseum – najveći rimski amfiteatar, brežuljak Palatino – mesto na kome je po legendi vučica odgajila Romula i Rema, Forum – centar političkog, javnog i trgovačkog života antičkog Rima, Kapitolinski brežuljak – nekadašnji rimski akropolj, simbol neprikosnovenog autoriteta, za čiji je današnji izgled zaslužan renesansni umetnik Mikelanđelo. Povratak u hotel je individualan. Noćenje. 


5.dan                             Rim – Beograd

Doručak. Odjavljivanje iz hotela. Rani jutarnji transfer do aerodroma. Let za Beograd u 09:20h na liniji JU 531. Dolazak u Beograd u 10:55h. Kraj programa.

 

NAPOMENA:
Deca od 0-2 god. plaćaju 25 eur u pratnji dve punoplatežne osobe. Nemaju sedište u avionu, kao ni ležaj u hotelu.

 

OPISI HOTELA:
RAELI 3* www.raelihotels.it
Hoteli iz ovog lanca se nalaze u zoni Termini stanice, u neposrednoj blizini svih važnih turističkih atrakcija grada. Sve sobe su sa kupatilom, telefonom, TV-om i klimom. U sastavu hotela je restoran. Naziv hotela u kom će grupa boraviti biće poznat 5 dana pre početka putovanja (FLORIDIA 3*, LAZIO 3*, REGIO 3*, SIRACUSA 3*).

 

FAKULTATIVNI IZLETI:

 • Vatikan - 45 eur (U cenu je uračunata karta za metro do Vatikana, ulaznica i usluge lokalnog vodiča. Povratak je individualan)
 • Tivoli – 55 eur (Poludnevni fakultativni izlet autobusom - Tivoli. Odlazak i povratak na izlet je autobusom)
 • Forum i Koloseum - 40 eur (U cenu su uračunate usluge lokalnog vodiča i ulaznice za Forum i Koloseum)

Prijavljivanje za fakultativne izlete se vrši u agenciji, prilikom uplate aranžmana, a plaćanje u Italiji, isključivo u evrima. Potrebno je najmanje 15 prijavljenih učesnika za realizaciju izleta po navedenim cenama. U slučaju manjeg broja prijavljenih, izleti se mogu realizovati uz korekciju cene.

 

USLOVI PLAĆANJA:
Cene su izražene u evrima.  Plaćanje se vrši u dinarima prema prodajnom kursu za efektivu Banca Intesa na dan plaćanja. Ukoliko aranžman nije plaćen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima  i plaća prema kursu na dan uplate.  U slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga, organizator zadržava pravo korigovanja cena za neplaćeni deo aranžmana.
1. UPLATA DO POLASKA - prilikom rezervacije uplaćuje se 40% akontacije od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska.
2. PLATNIM KARTICAMA -  Visa, Visa Electron, Master, Maestro, Dina
3. PLAĆANJE NA RATE - bez kamate, kreditnim karticama Banca Intesa (do 4 mesečne rate)
4. UPLATA ČEKOVIMA GRAĐANA U VIŠE RATA – uplata akontacije od 40% prilikom rezervacije, ostatak uplate čekovima građana do 6 mesečnih rata, koje je potrebno deponovati organizatoru prilikom uplate avansa. Rate dospevaju svakog 01/10/20. u mesecu. Konkretan dogovor u agenciji.
5. PREKO RAČUNA - uplata na račun Fibula Air Travel

OSIGURANJE:
Prodavac na ovlašćenom prodajnom mestu dužan je da ponudi putniku zdravstveno putno osiguranje i informiše ga o postojanju osiguranja od otkaza aranžmana prema uslovima i tarifama osiguravača. U poslovnicama Fibula Air Travel-a moguće je pribaviti polisu osiguravača koja pokriva, u slučaju potrebe, od prvog do poslednjeg dana putovanja troškove lečenja i bolničke troškove do iznosa od 30 000 evra. U slučaju nastanka osiguranog slučaja, u toku putovanja, dovoljno je prezentovati pasoš i pomenutu polisu za pokriće svih troškova u roku utvrđenim uslovima zdravstvenog putnog osiguranja. Ukoliko putnik poseduje neku drugu individualnu polisu zdravstvenog putnog osiguranja, molimo da se kod te osiguravajuće kompanije informiše o proceduri aktiviranja iste.

HOTELSKI SMEŠTAJ:
U najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00 h, a iste se napuštaju najkasnije do 10:00 h. Ukoliko gost želi da zadrži duže sobu, obavezan je da izvrši najavu recepciji hotela, kao i da sam plati ovu dodatnu uslugu.

CENE ZA DECU:
Prilikom prijavljivanja imena putnika za aranžman obavezno je navesti datum rođenja deteta koji se najavljuje hotelu. Hotel zadržava pravo da na licu mesta naplati troškove proizašle iz netačno prijavljenih podataka putnika.

POMOĆNI KREVET:
U najvećem broju objekata je na rasklapanje, drvene ili metalne konstrukcije ili fotelje na rasklapanje, što može značajno uticati na  prostor u vašoj sobi.

VIZA I PUTNA DOKUMENTA:
Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju kao i zemalja kroz koje prolaze. Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena u sudu ili opštini. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ..) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.

 

POTVRDA REZERVACIJE HOTELA SE DOBIJA 48 SATI PO UPLATI AKONTACIJE.
U slučaju ne dobijanja potvrde, putnik ima pravo na povraćaj celokupnog iznosa uplaće­nog avansa.

 

NAPOMENA:
U slučaju neadekvatnog smeštaja ili bilo kog drugog problema, mole  se putnici da o tome obaveste ORGANIZATORA PUTOVANJA prvog dana boravka. Napominjemo da reklamacije za koje agencija sazna poslednjeg dana boravka ili po povratku putnika neće biti razmatrane.
Molimo vas da se u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađa, tuča, saobraćajna nezgoda,…) obratite nadležnim organima domicilne zemlje. Organizator putovanja je jedino ovlašćen da vam pomogne u posredovanju između vas i nadležnih organa.

Molimo putnike da pažljivo pročitaju PROGRAM PUTOVANJA, INFORMACIJE I OPŠTE USLOVE PUTOVANJA
jer oni čine sastavni deo ugovora i obavezujuće su za obe ugovorne strane

MINIMALAN BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU PROGRAMA JE 15
KRAJNJI ROK ZA OBAVEŠTAVANJE PUTNIKA ZA SLUČAJ OTKAZIVANJA ILI PROMENE PROGRAMA PUTOVANJA
OD STRANE AGENCIJE JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

 

ORGANIZATOR PUTOVANJA ODEON WORLD TRAVEL, licenca OTP br. 5/2013 od 18.02.2013.god

Cenovnik br. 1 od 28.09.2016.

OTP br. 5/2013 od 18.02.2013.god
Garancija putovanja broj 300050814 od 25.01.2016 god. 
Odeon World Travel d.o.o.

 

Fibula Air Travel d.o.o.
Resavska br. 32, Beograd Tel:+381 11 655 89 38,
info@fibula.rs  www.fibula.rs