Moskva proleće 2021, avionom, grupni transfer, hotel 4*, izleti, garantovani polazak 19.06.2021, 4 dana

Moskva proleće 2021. avionom

PROLEĆE U RUSIJI

POLAZAK: 18.06.2021. ::: POVRATAK: 21.06.2021.

4 dana / 3 noći

Cena iz tabele u EUR po osobi (uključene aerodromske takse)

CENA ARANŽMANA po osobi u 1/2 sobi:
495
Dete 2-14 god. u pratnji 2 odrasle osobe (dopunski ležaj*)
460
Doplata za 1/1 sobu
60
Smeštaj tri odrasle osobe moguć je u dvosobnim apartmanima NA UPIT
60
Doplata za polupansion (3 večere u hotelu)
33
* dopunski ležaji su nestandardni i nepogodni za osobe krupnije građe

 

Moskva je jedan od nekoliko, po mnogim kriterijumima, najvažnijih gradova sveta.
Prestonica je carske i moderne Rusije. Ona je veliki naučni, kulturni, politčki , privredni i turistički centar jednog dela sveta (malo je reći Rusije), riznica kulture koja čuva blago i drevno nasleđe u veličanstvenim zdanjima čuvenog Kremlja i pod zlatnim i šarenim kupolama za nju karakterističnih pravoslavnih svetinja....

PROGRAM PUTOVANJA:
1. dan :: 18.06. :: Beograd - Moskva, petak
Sastanak grupe dva sata pre poletanja na aerodromu “Nikola Tesla”. Let avio kompanije Air Serbia za Moskvu u 06:05 časova (let JU 650). Dolazak na moskovski aerodrom u 10:00 časova. Sa aerodroma Panoramsko razgledanje grada autobusom: centar grada, Crveni trg, Kremlj, Crkva Vasilija Blaženog, Boljšoj teatar, Hram Hrista Spasitelja, Novodevičji manastir, vidikovac Vrapčeva brda i Univerzitet "Lomonosov", Moskovska saborna dzamija, Poklonaja gora (Park Pobede) i dr. (bez ulaska u objekte). Transfer do hotela i smeštaj. Slobodno vreme. Uveče obilazak Moskovskog metroa, jedan od najlepših i najstarijih metroa na svetu, u kojem čak 44 stanice imaju status kulturnog nasledja. Obilazak nekoliko najznačajnijih metro stanica, koje su nalik na muzeje bogato dekorisane skulpturama, mozaicima, pozlaćenim floralnim ornamentima, mermernim stubovima i portretima nacionalnih heroja. Noćenje.

2. dan :: 19.06. :: Moskva, subota
Doručak. Fakultativni program: Kremlj, najstariji deo Moskve i njen politički, duhovni i istorijski centar, kompleks neponovljiv po svojoj arhitektonskoj i umetničkoj lepoti. Obilazak teritorije, Uspenske crkve u kojoj su krunisani svi ruski carevi, Arhangelske crkve, Car zvona i Car topa, kao i poseta Patrijaršijskoj palati. Muzej Panorama Borodinske bitke, posvećen ratu sa Napoleonom 1812. g. Glavni eksponat muzeja je panorama, ogromno slikano platno dimenzije 115x15m, koje visi u zatvorenom krugu i pretstavlja jedan od najtežih momenata bitke na Borodinskom polju. Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan :: 20.06. :: Moskva, nedelja
Doručak. Fakultativni program: Sergijev Posad (bivši Zagorsk, 70 km od Moskve), jedan od najstarijih i najvećih ruskih manastirskih kompleksa, centar ruskog pravoslavlja i duhovnosti, ranije rezidencija ruskog patrijarha. Obilazak Troice Sergijeve Lavre, bisera drevnoruske umetnosti i arhitekture. Lavra je, razvijajući se od usamljene drvene crkve u sred šume u XIV veku, imala različite uloge koje su bile od velikog značaja za rusku istoriju. Slobodno vreme. Večernja Moskva sa reke - vožnja ekskluzivnim brodom-restoranom “Radisson”. Veličanstven pogled sa reke na noćnu Moskvu, jedan od najlepše osvetljenih gradova na svetu. Noćenje.

4. dan :: 21.06. :: Moskva - Beograd, ponedeljak
Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Transfer do aerodroma u 18:00 časova. Let avio kompanije Air Serbia za Beograd u 22:10 časova (let JU 655). Dolazak u Beograd u 00:10 časova. Kraj usluge..

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Avio prevoz na svim relacijama letovima Air Serbia:
 • 18.06.  Beograd-Moskva
 • 21.06.  Moskva-Beograd;
 • Troškove avio-taksi (cca 110 EUR, podložno je promeni);
 • Smeštaj u hotelu Delta 4* u dvokrevetnim sobama sa doručkom;
 • Transfere prema programu;
 • Turistički program: panoramsko razgledanje Moskve;
 • Usluge stručnih lokalnih vodiča na srpskom jeziku;
 • Troškove organizacije aranžmana.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Fakultativni program;
 • Opcionu doplatu za polupansion;
 • Putno zdravstveno osiguranje – preporučujemo polisu od otkaza aranžmana koja pokriva covid. Više informacija u agenciji.
 • Individualne troškove.

OPIS HOTELA:
Moskva, Hotel Delta 4* http://www.izmailovo.ru/
Hotel je u sastavu nekadašnjeg kompleksa hotela Izmailovo. Metro stanica je na oko 100 m od hotela, a do strogog centra i Crvenog trga se stiže za samo 25-30 minuta, što je od velikog značaja za efektivno korisćenje slobodnog vremena. U sklopu kompleksa je sve što je turistima i gostima grada potrebno - jeftini restorani brze hrane, tržni centar, kao i velika pijaca suvenira. Doručak: švedski sto.

Fakultativni program:
Moskva

 • Obilazak Moskovskog metroa: 10 EUR
 • Panorama Borodinske bitke: 35 EUR
 • Kremlj (teritorija, 2 Saborne crkve, Patrijaršijska palata): 45 EUR *
 • Krstarenje rekom Moskvom: 45 EUR
 • Sergijev Posad  (bivši Zagorsk): 50 EUR

U sve cene izleta uračunato je: vodič, autobus, ulaznice, slušalice

*)  Prijavljivanje i plaćanje izleta Kremlj obavezno je prilikom uplate aranžmana ili najkasnije do 31.05.2021. Nakon toga neće biti moguće.

Realizacija i cene fakultativnog programa su garantovani, nezavisno od broja prijavljenih putnika, osim za izlet u Sergijev Posad (min 8 pax). Za broj prijavljenih putnika ispod 20, program će se realizovati javnim prevozom, metroom.

Program je realizovan prema sledećim uslovima:

 • minimum putnika za realizaciju programa sa vodičem-pratiocem je 20;
 • za 19 - 10 prijavljenih putnika, program će se realizovati bez promene cene i bez vodiča-pratioca iz Beograda, ali sa dodatnim angažovanjem lokalnih vodiča na srpskom jeziku u Moskvi;
 • za 10 i manje prijavljenih putnika, cena će biti uvećana za 30 %.

USLOVI OTKAZA:

 • do 22 dan pre početka putovanja, zadržava se iznos od 50 EUR
 • od 21 - 10 dana pre početka putovanja, zadržava se 60% od uplaćenog iznosa
 • od 10 dana do početka putovanja, 100% od uplaćenog iznosa

COVID PROTOKOL ZA ULAZAK U RUSIJU (važi za putnike koji imaju Srpski pasoš): Zbog epidemiološke situacije, trenutno je za ulazak u Rusiju, neophodan negativan PCR test star ne više od 48 sati.

VAŽNE NAPOMENE: Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Pre putovanja proverite važnost pasoša !!! Za putovanje u Rusku federaciju, potrebno je da pasoš važi još 6 meseci nakon povratka sa putovanja. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče itd.) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih službi, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. Putnici mogu da se odluče za vrstu usluge (noćenje sa doručkom, polupansion ili all inclusive) samo prilikom rezervacije aranžmana ! Programom predviđene usluge (noćenje sa doručkom, polupansion ili all inclusive) se pružaju od trenutka ulaska putnika u hotel/apartman, do trenutka napuštanja hotela/apartmana, a prema hotelskim pravilima. U sobe se ulazi prvoga dana boravka posle 14:00 časova, ako drugačije nije ugovoreno i napuštaju se u 10:00 časova poslednjeg dana boravka! Razmeštaj po sobama u hotelu, vrši isključivo recepcija hotela, na licu mesta, na šta organizator putovanja, ne može da utiče. Trokrevetne sobe su često nedovoljno prostrane, obično veličine standardne dvokrevetne sobe sa jednim pomoćnim ležajem drvene ili metalne konstrukcije na rasklapanje i uglavnom ne odgovaraju očekivanjima putnika. Pomoćni ležaj je manje veličine od standardnog ležaja, uglavnom drvene ili metalne konstrukcije na rasklapanje i nije udoban za odraslu osobu. Strogo je zabranjeno unošenje hrane i pića u hotelski objekat i iznošenje hrane i pića iz hotelskog restorana. U slučaju promene broja korisnika u okviru ugovorene smeštajne jedinice (odustanka nekog od putnika sa ugovora), obavezna je korekcija strukture smeštajne jedinice i shodno tome i cene aranžmana po važećem cenovniku. Minimalni broj punoplatežnih osoba je određen brojem osnovnih ležaja u smeštajnoj jedinici. Molbe i napomene u rezervaciji nisu sastavni deo ugovora, tj. nisu ugovorena obaveza te, samim tim nisu obavezujuće. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini bar, TV, klima). Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije.

USLOVI PLAĆANJA: Cene su izražene u Evrima ili dinarima. Plaćanje se vrši isključivo u dinarima prema srednjem kursu NBS na dan plaćanja. Ukoliko aranžman nije plaćen u celosti, ostatak duga se izražava u Eur-ima i plaća prema kursu na dan uplate. U slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga organizator zadržava pravo korigovanja cena na neplaćeni deo aranžmana.

 • Gotovinsko plaćanje: 40% prilikom rezervacije, ostatak do 31.05.2021.
 • Platne kartice: Visa, Master, Maestro, Dina (isti uslovi kao gotovina),
 • Kreditne kartice Banca Intesa na 6 rate bez uvećanja
 • Čekovi građana: Akontacije iznosi 40% od ukupnog iznosa, a preostali iznos se uplaćuje deponovanim čekovima građana, tako da poslednja rata dospeva najkasnije 15. decembra 2021. godine (čekovi se deponuju na dan potpisivanja ugovora i moraju imati dospeće 15.-tog u mesecu);
 • Preko računa: uz profakturu izdatu od strane TA FIBULA

 

Program putovanja / Cenovnik br. 1 koji važi od 08.04.2021.
Organizator putovanja: FIBULA AIR TRAVEL AGENCY Minimum za realizaciju programa 20 putnika.
U slučaju nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre polaska.
U slučaju otkaza aranžmana od strane organizatora putovanja, uplaćena sredstva organizator vraća putniku u roku od 5 dana.
Opšti uslovi putovanja agencije Fibula Air Travel od 01.10.2020. godine su sastavni deo ovog programa.
Opisi hotela dostupni su na zvaničmom web site-u Fibula Air Travel www.fibula.rs
Licenca OTP 158/2020 od 01.02.2020. godine, Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 0008/2020, od 26.11.2020.
zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina
br.14 , Bankarska garancija broj 90-805-0160623.3 od 02.12.2020, Akcionarskog društva „HALBANK a. d. Beograd”,
Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja, kod
Nacionlne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”