Pamporovo ZIMA 2019/2020.

PAMPOROVO 2019/2020.
Program putovanja

>> KLIKNI da pogledaš/skloniš <<

OPIS DESTINACIJE
Pamporovo je popularno skijalište u pokrajini Smoljan i jedno je od najpoznatijih i najjužnijih skijališta u Jugoistočnoj Evropi. Okruženo je prelepom borovom šumom koja daje samamom pejzažu idilični izgled. Ovaj ski centar je popularan kako među skijašima i snouborderima, tako i među turistima koji žele da provedu ovde miran, porodični odmor. U samom centru Pamporova nalazi se veliki broj hotela i barova.
Nalazi na ograncima Južnih Rodopa, na visini od 1620 metara nadmorske visine. Najviši vrh je Snežanka na 1928 metara nadmorske visine, nalazi se samo nekoliko stotina metara iznad centra mesta. Pamporovo je udaljeno 260 km od Sofije, 85 km južno od Plovdiva, 15 km severno od Smoljana i 10 km južno od Čepelara.
Klima je blaga sa, sa jakim mediteranskim uticajem. Prosečna temperatura vazduha tokom godine je 8,5°C, a tokom januara 3°C, što omogućava da debljina snežnog pokrivača bude 140 – 150 cm. Zime u Pamporovu su blage, imaju oko 150 dana snežnog pokrivača tokom godine što omogućava dugu ski sezonu.

Program putovanja:
NAPOMENA: boravak u izabranom hotelu prema uplaćenoj usluzi od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja, a u zavisnosti od hotelskih pravila (ulazak u sobe je posle 14:00 h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 10:00h).
1. dan: Dolazak u hotel. Smeštaj u hotel u određeni tip sobe prema uplaćenoj rezervaciji.
2. dan - pretposlednji dan: Boravak u izabranom hotelu na bazi uplaćene usluge. Slobodno vreme za odmor i individualne aktivnosti.
Poslednji dan: Doručak. Napuštanje hotelskih soba do 10:00 h. Kraj programa.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA
Napomena: Cene su izražene u € ili dinarima. Plaćanje se vrši isključivo u dinarima prema srednjem kursu NBS na dan plaćanja. Ukoliko aranžman nije plaćen u celosti, ostatak duga se izražava u Eur-ima i plaća prema kursu na dan uplate. U slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga organizator zadržava pravo korigovanja cena na neplaćeni deo aranžmana.

1. Gotovinsko plaćanje: 40% od ukupne cene aranžmana prilikom rezervacije, preostali iznos 21 dan pre početka putovanja;
USLOVI PLAĆANJA ZA RANI BUKING: akontacija 50%, preostali iznos 21 dan pre početka putovanja
Za boravak u hotelima u periodu 24.12.2019.- 10.01.2020. aranžman mora biti isplaćen u celosti do 24.11.2019.
3. Platne kartice: Visa, Master, Maestro, Dina (isti uslovi kao gotovina);
4. Kreditne kartice Banca Intesa na 6 rata bez uvećanja (Master Card, Visa, 40% od ukupne cene aranžmana odmah, ostatak na 4 rate).
5. Čekovima građana: 40% akontacije od ukupnog iznosa cene aranžmana; preostali iznos se uplaćuju deponovanim čekovima građana na 6 rata. (čekovi se deponuju na dan potpisivanja ugovora i moraju imati dospeće 15.-tog u mesecu).
6. Preko računa: uz profakturu izdatu od strane „Fibula Air Travel”.

SVAKA PROMENA REZERVACIJE KOJA JE POTVRDJENA PO CENAMA RANOG BUKINGA SMATRA SE OTKAZOM OD PUTOVANJA I PRIHVATA SE KAO NOVA REZERVACIJA PO NOVIM CENAMA I USLOVIMA.

U SLUČAJU OTKAZA ARANŽMANA UPLAĆENOG PO CENAMA RANOG BUKINGA VAŽE POSEBNI USLOVI OTKAZA ARANŽMANA – STORNO PENALI IZNOSE 100%.

CENA UKLJUČUJE:
• Smeštaj u izabranom hotelu na bazi izabranog broja noćenja
• Uslugu predstavnika ino partnera (servis na engleskom jeziku)
• Organizaciju putovanja

CENA NE UKLJUČUJE:
OBVEZNA doplata za boravišnu i komunalnu taksu 1€ po osobi po noći (odrasli i deca - plaćanje u agenciji)
• Autobuski prevoz na relaciji Beograd-Bugarska-Beograd - DOPLATA (NIJE OBAVEZNA) PO CENI IZ TABELE ZA AUTOBUSKI PREVOZ
• Novogodišnju večeru (doplata u agenciji, osim ako nije drugačije naglašeno u opisu hotela)
• Božićnu večeru (doplata u agenciji, osim ako nije drugačije naglašeno u opisu hotela)
• Ski usluge u pretprodaji (doplata u agenciji)
• Međunarodno zdravstveno osiguranje
• Ostale individualne troškove

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
• U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 10:00 časova. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
• U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje.
• Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
• Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
• VAUČERI ZA HOTEL i za SKI PASS se preuzimaju na šalteru agencije FIBULA 2 dana pred put.
• MOGUĆE JE UPLATITI VEĆI BROJ NOĆI – U TOM SLUČAJU USLUGA PREVOZA JE U SOPSTVENOM ARANŽMANU PUTNIKA

KORISNE INFORMACIJE:
- Vremenska razlika u odnosu na naše vreme je +1 sat
- Za 1€ dobija se približno 1.93 LEVA (preporučujemo Vam da devize menjate u bankama ili menjačnicama u kojima je naznačeno da se ne plaća provizija)
- Pozivni broj iz Bugarske za Srbiju je 00381+ pozivni broj grada ili mobilnog predbroja (bez 0)+ broj pretplatnika.

AUTOBUSKI PREVOZ (PAMPOROVO):
Organizovani polasci iz Beograda, Niša
SMENE SUBOTA / SUBOTA
(polasci petkom uveče od 13.12.2019. do 06.03.2020. - povratak subotom popodne)

AUTOBUSKI PREVOZ

POLAZAK AUTOBUSA IZ BEOGRADA ZA BUGARSKU JE JEDAN DAN RANIJE U ODNOSU NA DATUM IZ TABELE

GRAD

BEOGRAD

NIŠ

Vreme i mesto polaska

21.00h
Sa parkinga sportskog centra “Milan Gale Muškatirović (bivši sportski centar 25.Maj) na Dorćolu

oko 00.55 h
parkinga kod DIS-a (nekadašnji
Brikolaž) za 5 i više putnika, za
manji broj putnika mesto polaska je
benzinska pumpa Gazprom (preko
puta hotel Nais)

Cena povratne autobuske karte

80€ po osobi
70€ po osobi

Doplata za prevoz iz Novog Sada (minimu 4 pax) - 15€ po osobi

Doplata za tačno odredjeno sedište u autobusu - 1.000 din po sedištu

 POVRATAK AUTOBUSA IZ BUGARSKE ZA BEOGRAD JE POSLEDNJEG DANA BORAVKA

Vreme i mesto povratka:  Pamporovo

Sakupljane putnika od 14:00h (lokalno vreme)

MINIMUM ZA REALIZACIJU AUTOBUSKOG PREVOZA IZ BEOGRADA JE 30 PUTNIKA

U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika za autobuski prevoz, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa putovanja, otkaza autobuskog prevoza ili da realizuje autobuski prevoz u organizaciji druge licencirane turističke agencije

KRAJNJI ROK ZA OBAVEŠTAVANJE PUTNIKA, ZA SLUČAJ OTKAZIVANJA AUTOBUSKOG PREVOZA OD AGENCIJE FIBULA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

NAPOMENE ZA AUTOBUSKI PREVOZ:

 • U slučaju manjeg broja puitnika za Pamporovo postoji mogućnost da putnici na parkingu hipermarketa “Metro” kod Sofije pređu u drugi autobús/mini bus lokalnog partnera koji će ih odvesti na odredište.
 • Vreme povratka iz Bugarske proverava se sa pratiocem grupe prilikom odlaska iz Beograda
 • Autobuska karta se plaća po sedištu, zajedničko sedište može da koristi iskjučivo dete do 2 godine
 • Ukoliko dete do 2 godine koristi sedište u autobusu, plaća punu cenu karte
 • Putnik je dužan da jedan dan pre polaska na put, proveri tačno vreme polaska autobusa
 • Putnici u prtljažnik mogu da unesu maksimum 2 torbe srednje veličine po putniku
 • Autobus po dolasku staje što je mogude bliže smeštajnom objektu.
 • Obaveza organizatora nije prenos prtljaga od autobusa do smeštajnog objekta.
 • Zbog velikih saobradajnih gužvi na samoj destinaciji u vreme koje je predvidjeno za povratak, a kako bi se izbeglo višečasovno prikupljanje putnika, putnici se neće prikupljati po hotelima nego sa nekoliko mesta koja će biti određena tako da budu što bliža hotelu u kome su putnici smešteni.
 • O tačnom mestu i vremenu sastanka za povratak putnici mogu dobiti informaciju dan pre početka putovanja, a detaljne informacije će dobiti od pratioca grupe tokom odlaska.
 • Za povratak putnici su u obavezi da samostalno organizuju dolazak na predviđeno mesto polaska.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogudnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Organizator zadržava pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviđene propisima (minibus, autobus) i druga prevozna sredstva, ako to okolnosti uslovljavaju.

NAPOMENE I IZVODI IZ OPŠTIH USLOVA PUTOVANJA - AUTOBUSKI PREVOZ:

 • U AUTOBUSU - VI STE ČLAN GRUPE, MOLIMO POŠTUJTE GRUPU - GRUPA ĆE POŠTOVATI VAS!
 • U autobusu je najstrožije zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava. Svaki putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja. Sva deca preko dve godine obavezno imaju svoje sedište. Agencija pravi raspored sedenja, uzimajući u obzir  starija lica, porodice sa malom decom, trudnice,  kao i vreme uplate. Putnik će prihvatiti sedište koje mu agencija dodeli.
 • Agencija određuje mesto polaska, mesta za pauze i njihovu dužinu
 • Uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu. Prevoz prtljaga (2 torbe po putniku) je besplatan. Prostor za prtljag je u autobusu ograničen stoga vodimo racuna o saputniku i on je član grupe. Izuzimamo dečija kolica i ortopedska pomagala. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog prevozniku. Agencija prevozi putnike do kuće ili hotela onoliko koliko je to fizički moguće. Prenos prtljaga do smeštajne jedinice putnici obavljaju sami (još jedan razlog da smanijte vaš prtljag)
 • Obeležite vaš prtljag: ime, prezime, telefon. U slučaju gubitka lakše će biti pronađen
 • Za zaboravljene stvari agencija kao prevoznik ne odgovara
 • Zbog vaše bezbednosti, pridržavajte se uputstava pratioca grupe. Posada autobusa je odgovorna za tok i bezbednost vašeg putovanja, pustite ih da neometano rade svoj posao. Ako imate primedbe na njihov rad obratite se pretiocu ili agencij, nikako vozaču, nervozan vozač nije dobar vozač

Program putovanja br. 01 od 23.10.2019.
Organizator putovanja: FIBULA AIR TRAVEL AGENCY.
U slučaju nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre polaska.
U slučaju otkaza aranžmana od strane organizatora putovanja, uplaćena sredstva organizator vraća putniku u roku od 5 dana.
Opšti uslovi putovanja agencije Fibula Air Travel su sastavni deo ovog programa.
Opisi hotela dostupni su na zvaničmom web site-u Fibula Air Travel www.fibula.rs
Licenca OTP 6/2010 od 27.01.2010, polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti za slučaj šteta nanete putniku 300059971 od 24.01.2019. do 25.01.2020. DDOR NOVI SAD osiguranje