CAPPADOCIA

Individualni polasci

PAKET ARANŽMAN

4 DANA / 3 noćenja - polasci ponedeljak, četvrtak i petak

5 DANA / 4 noćenja - polasci ponedeljak četvrtak i nedelja  

Program putovanja / Cenovnik br. 4 koji važi od 03.01.2019.

Cappadocia - Kapadokija se nalazi se u centralnoj Anadoliji, u unutrašnjosti Turske, 200 km severoistočno od turske prestonice Ankare i oko 70 km do grada Kajserija, koji je administrativno središte Kapadokije. Kapadokija je smeštena između tri ugašena vulkana, Erdžijes, Guldag i Hasandag, koji su ispuštanjem lave u periodu dužem od milion godina, izazvali pojavu prirodnog fenomena, a jaki vetrovi i obilne kiše stvorili su zadivljujući prirodni pejzaž, glomaznu formaciju stena nastalih od belog vulkanskog pepela, po kome je Kapadokija prepoznatljiva u celom svetu…

Cena u TABELI u € + 50 € AERODROMSKE TAKSE po osobi 

Hotel

Usluga

Period putovanja

03.01.2019. - 28.03.2019.

Abras  Cave

Noćenje sa doručkom

4 DANA / 3 noćenja

5 DANA / 4 noćenja

279 €

304 €

4 DANA / 3 noćenja Doplata za 1/1 sobu - 41€, treća odrasla osoba 279€ Dete 0-1.99 godina na zajedničkom ležaju 65€,

dete 2-5.99 godina na zajedničkom ležaju 208€, dete 6-11.99 godina 279€

5 DANA / 4 noćenja Doplata za 1/1 sobu - 59€, treća odrasla osoba 304€ Dete 0-1.99 godina na zajedničkom ležaju 65€,

dete 2-5.99 godina na zajedničkom ležaju 208€, dete 6-11.99 godina 304€

Dedeli Konak

Noćenje sa doručkom

4 DANA / 3 noćenja

5 DANA / 4 noćenja

288 €

312 €

4 DANA / 3 noćenja Doplata za 1/1 sobu - 51€, treća odrasla osoba 288€ Dete 0-1.99 godina na zajedničkom ležaju 65€,

dete 2-5.99 godina na zajedničkom ležaju 208€, dete 6-11.99 godina 288€

5 DANA / 4 noćenja Doplata za 1/1 sobu - 63€, treća odrasla osoba 312€ Dete 0-1.99 godina na zajedničkom ležaju 65€,

dete 2-5.99 godina na zajedničkom ležaju 208€, dete 6-11.99 godina 312€

Burcu Kaya hotel 4*

Polupansion

4 DANA / 3 noćenja

5 DANA / 4 noćenja

282 €

314 €

4 DANA / 3 noćenja Doplata za 1/1 sobu - 48€, treća odrasla osoba 282€ Dete 0-1.99 godina na zajedničkom ležaju 65€,

dete 2-5.99 godina na zajedničkom ležaju 208€, dete 6-11.99 godina 282€

5 DANA / 4 noćenja Doplata za 1/1 sobu - 59€, treća odrasla osoba 314€ Dete 0-1.99 godina na zajedničkom ležaju 65€,

dete 2-5.99 godina na zajedničkom ležaju 208€, dete 6-11.99 godina 314€

Dilek Kaya hotel 4*

Polupansion

4 DANA / 3 noćenja

5 DANA / 4 noćenja

309 €

344 €

4 DANA / 3 noćenja Doplata za 1/1 sobu - 63€, treća odrasla osoba 309€ Dete 0-1.99 godina na zajedničkom ležaju 65€,

dete 2-5.99 godina na zajedničkom ležaju 208€, dete 6-11.99 godina 309€

5 DANA / 4 noćenja Doplata za 1/1 sobu - 75€, treća odrasla osoba 344€ Dete 0-1.99 godina na zajedničkom ležaju 65€,

dete 2-5.99 godina na zajedničkom ležaju 208€, dete 6-11.99 godina 344€

Best Western Premier 4*

Noćenje sa doručkom

4 DANA / 3 noćenja

5 DANA / 4 noćenja

315 €

348 €

4 DANA / 3 noćenja Doplata za 1/1 sobu - 81€, treća odrasla osoba 307€ Dete 0-1.99 godina na zajedničkom ležaju 65€,

dete 2-5.99 godina na zajedničkom ležaju 208€, dete 6-11.99 godina 307€

5 DANA / 4 noćenja Doplata za 1/1 sobu - 107€, treća odrasla osoba 342€ Dete 0-1.99 godina na zajedničkom ležaju 65€,

dete 2-5.99 godina na zajedničkom ležaju 208€, dete 6-11.99 godina 342€

Fresco Cave Suites

Noćenje sa doručkom

4 DANA / 3 noćenja

5 DANA / 4 noćenja

345 €

396 €

4 DANA / 3 noćenja Doplata za 1/1 sobu - 147€, treća odrasla osoba / Dete 0-1.99 godina na zajedničkom ležaju /,

dete 2-5.99 godina na zajedničkom ležaju /, dete 6-11.99 godina na zajedničkom ležaju /

5 DANA / 4 noćenja Doplata za 1/1 sobu - 191€, treća odrasla osoba / Dete 0-1.99 godina na zajedničkom ležaju /,

dete 2-5.99 godina na zajedničkom ležaju /, dete 6-11.99 godina na zajedničkom ležaju /

 

Važne napomene:

- Ovaj program za individualno putovanje ne obuhvata usluge vodiča.

- U slučaju otkaza aranžmana ili promene imena, od strane putnika; - storno penali u bilo kom trenutku iznose 30%;

- 10 dana do 8 dana pred put storno penali iznose 60%; - 7 dana do polaska na put storno penali iznose 100%.

 

 

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za efektivu Banca Intesa, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA: Gotovinsko plaćanje: 40% od ukupne cene aranžmana prilikom rezervacije, preostali iznos odmah; Platne kartice: Visa, Master, Maestro, Dina (isti uslovi kao gotovina); Kreditne kartice Banca Intesa na 4 rate bez uvećanja (Master Card, Visa, 40% od ukupne cene aranžmana odmah, ostatak na 4 rate). Plaćanje na rate čekovima građana: 40% akontacije od ukupnog iznosa cene aranžmana; preostali iznos se uplaćuju deponovanim čekovima građana tako da poslednja rata dospeva najkasnije 15. maja 2019. godine. (čekovi se deponuju na dan potpisivanja ugovora i moraju imati dospeće 15.-tog u mesecu). Preko računa: uz profakturu izdatu od strane „Fibula Air Travel”.

Program putovanja CAPPADOCIA AVIONOM: 1. dan BEOGRAD - ISTANBUL - CAPPADOCIA Individualna organizacija odlaska na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu 2 sata pre ZVANIČNO OBJAVLJENOG VREMENA poletanja aviona. Let do Istanbula, nastavak leta sa aerodroma u Istanbulu, na aerodrom Kayseri (Cappadocia). Transfer od aerodroma do odabranog hotela. Smeštaj u sobe (soba je rezervisana od 15:00 časova a može biti i ranije u slučaju raspoloživosti), noćenje. 2. Dan - 3. Dan / 4. Dan CAPPADOCIA Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, šoping, izlete... noćenje. 4. Dan / 5. Dan CAPPADOCIA - ISTANBUL - BEOGRAD Doručak. Napuštanje soba do 10:00 časova ili prema pravilima hotela. Transfer od hotela do aerodroma. Let do Beograda. Sletanje u Beograd. Kraj programa.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA: - avionski prevoz na relaciji Beograd - Istanbul (aerodrom Sabiha Gokcen) - Kayseri (Cappadocia) - Istanbul (aerodrom Sabiha Gokcen) - Beograd - smeštaj na bazi 3 ili 4 noćenja na bazi odabrane usluge, u odabranom hotelu - transfer aerodrom-hotel-aerodrom - troškove organizacije aranžmana.

Cena je validna samo za rezervacije na letu avio kompanije Pegasus Airlines.

Na dan objavljivanja cenovnika važi sledeći red letenja avio kompanije Pegasus Airlines;

U odlasku iz Beograda ponedeljak / četvrtak / petak / nedelja sa predviđenim lokalnim vremenima leta u 12.45h iz Beograda, a sletanje po lokalnom vremenu u 16.30h u Istanbul (aerodrom Sabiha Gokcen). Let za Cappadokia, aerodrom Kayseri, sa predviđenim lokalnim vremenima leta u 18.45h iz Istanbula, a sletanje po lokalnom vremenu u 20.10h u Kayseri.

U povratku iz Kayseria (Cappadocia) ponedeljak / četvrtak / petak / nedelja, sa predviđenim lokalnim vremenima leta Iz Kayseri u 08.55h, a sletanje po lokalnom vremenu u 10.20h u Istanbul (aerodrom Sabiha Gokcen). Let za Beograd sa predviđenim lokalnim vremenima leta Iz Istanbula (aerodrom Sabiha Gokcen) u 11.50h, a sletanje po lokalnom vremenu u 11.35h u Beograd.

Vremena leta su podložna promenama, u skladu sa poslovnom politikom i opštim uslovima putovanja avio kompanije Pegasus Airlines.

U slučaju promene, otkaza ili pomeranja letova od strane avio kompanije Pegasus Airlines, putnici će o istom biti obavešteni u zakonskom roku, prema pravilima avio kompanije Pegasus Airlines. Dozvoljeni prljag na letovima Pegasus Airlines je do 20 kg i ručni prtljag 7 kg.

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA: - troškove aerodromskih taksi 50 € (odrasli i deca od 2 do 12 godina). Aerodromske takse se plaćaju u agenciji i podložne su promenama. - uslugu vodiča - troškove međunarodnog putnog osiguranja, po važećoj tarifi osiguravajuće kuće Milenijum osiguranje, sa osiguranom sumom do 15.000 EUR ili do 30.000 EUR, u vidu medicinske asistencije po uslovima Milenijum osiguranja - osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Milenijum osiguranja, koji su Vam na raspolaganju u agenciji). - troškove fakultativnih izleta (na engleskom jeziku) koji nisu sastavni deo programa putovanja (Fakultativni izleti nisu obavezni niti sastavni deo programa putovanja i zavise od broja prijavljenih putnika, slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti) - Individualne troškove putnika i ostale nepomenute troškove.
Molimo putnike da se pre zaključenja ugovora o putovanju sa Fibula Air Travelom, obaveste i upoznaju sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja Fibula Air Travela.
VAŽNE NAPOMENE: Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče itd.) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih službi, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. U sobe se ulazi prvoga dana boravka posle 15:00 časova, ako drugačije nije ugovoreno i napuštaju se u 10:00 časova poslednjeg dana boravka! Razmeštaj po sobama u hotelu, vrši isključivo recepcija hotela, na licu mesta, na šta organizator putovanja, ne može da utiče.

Organizator putovanja: FIBULA AIR TRAVEL AGENCY
Aranžman je rađen na bazi individualnog putovanja, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje
o otkazu je 5 dana pre datuma polaska.
U slučaju otkaza aranžmana od strane organizatora putovanja,
uplaćena sredstva organizator vraća putniku u roku od 5 dana. 
Opšti uslovi putovanja agencije Fibula su sastavni deo ovog programa.
Licenca OTP 6/2010 od 27.01.2010, polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti za slučaj šteta nanete putniku 300059971 od 24.01.2019. do 01.10.2019. DDOR NOVI SAD osiguranje