CAPPADOCIA NOVA GODINA 2019.

CAPPADOCIA 5 DANA AVIONOM
NOVA GODINA

 CAPPADOCIA

Individualni polasci

 PAKET ARANŽMAN
5 DANA / 4 noćenja
Polazak; 30.12.2018. - 03.01.2019.

 SPECIJALNA PONUDA !!! 

 

Program putovanja / Cenovnik br. 1 koji važi od 02.11.2018.

Cappadocia - Kapadokija se nalazi se u centralnoj Anadoliji, u unutrašnjosti Turske, 200 km severoistočno od turske prestonice Ankare i oko 70 km do grada Kajserija, koji je administrativno središte Kapadokije. Kapadokija je smeštena između tri ugašena vulkana, Erdžijes, Guldag i Hasandag, koji su ispuštanjem lave u periodu dužem od milion godina, izazvali pojavu prirodnog fenomena, a jaki vetrovi i obilne kiše stvorili su zadivljujući prirodni pejzaž, glomaznu formaciju stena nastalih od belog vulkanskog pepela, po kome je Kapadokija prepoznatljiva u celom svetu…

 

Cena u TABELI u € + 50 € AERODROMSKE TAKSE po osobi 

Hotel

Usluga

Period putovanja
30.12.2018. - 03.01.2019.

Abras Cave      

Noćenje sa doručkom    

    445 €   

Doplata za 1/1 sobu - 125€, treća odrasla osoba 440€
Dete 0-1.99 godina 65€, dete 2-6.99 godina 260€, dete 7-11.99 godina 330€

  
Važne napomene; - Ovaj program za individualno putovanje ne obuhvata usluge vodiča.
U slučaju otkaza aranžmana ili promene imena, od strane putnika storno penali u bilo kom trenutku iznose 30%;
14 dana do 10 dana pred put storno penali iznose 80%;
9 dana do polaska na put storno penali iznose 100%.

 

 

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za efektivu Banca Intesa, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA: Gotovinsko plaćanje: 40% od ukupne cene aranžmana prilikom rezervacije, preostali iznos odmah; Platne kartice: Visa, Master, Maestro, Dina (isti uslovi kao gotovina); Kreditne kartice Banca Intesa na 4 rate bez uvećanja (Master Card, Visa, 40% od ukupne cene aranžmana odmah, ostatak na 4 rate). Plaćanje na rate čekovima građana: 40% akontacije od ukupnog iznosa cene aranžmana; preostali iznos se uplaćuju deponovanim čekovima građana tako da poslednja rata dospeva najkasnije 15. marta 2019. godine. (čekovi se deponuju na dan potpisivanja ugovora i moraju imati dospeće 15.-tog u mesecu). Preko računa: uz profakturu izdatu od strane „Fibula Air Travel”.

Program putovanja CAPPADOCIA AVIONOM: 1. dan BEOGRAD - ISTANBUL - CAPPADOCIA (30.12.2018. nedelja) Individualna organizacija odlaska na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu 2 sata pre ZVANIČNO OBJAVLJENOG VREMENA poletanja aviona. Let do Istanbula, nastavak leta sa aerodroma u Istanbulu, na aerodrom Kayseri (Cappadocia). Transfer od aerodroma do odabranog hotela. Smeštaj u sobe (soba je rezervisana od 15:00 časova a može biti i ranije u slučaju raspoloživosti), noćenje. 2. Dan - 4. Dan CAPPADOCIA Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, šoping, izlete... noćenje. 5. Dan CAPPADOCIA - ISTANBUL - BEOGRAD Doručak. Napuštanje soba do 10:00 časova ili prema pravilima hotela. Transfer od hotela do aerodroma. Let do Beograda. Sletanje u Beograd. Kraj programa.
CENA ARANŽMANA OBUHVATA: - avionski prevoz na relaciji Beograd - Istanbul (aerodrom Sabiha Gokcen) - Kayseri (Cappadocia) - Istanbul (aerodrom Sabiha Gokcen) - Beograd - smeštaj na bazi 4 noćenja na bazi noćenja sa doručkom, u odabranom hotelu - transfer aerodrom-hotel-aerodrom - troškove organizacije aranžmana.
Cena je validna samo za rezervacije na letu avio kompanije Pegasus Airlines.
Na dan objavljivanja cenovnika važi sledeći red letenja avio kompanije Pegasus Airlines;
U odlasku iz Beograda sa predviđenim lokalnim vremenima leta u 12.45h iz Beograda, a sletanje po lokalnom vremenu u 16.30h u Istanbul (aerodrom Sabiha Gokcen). Let za Cappadokia, aerodrom Kayseri, sa predviđenim lokalnim vremenima leta u 18.45h iz Istanbula, a sletanje po lokalnom vremenu u 20.10h u Kayseri.
U povratku iz Kayseria (Cappadocia), sa predviđenim lokalnim vremenima leta Iz Kayseri u 08.55h, a sletanje po lokalnom vremenu u 10.20h u Istanbul (aerodrom Sabiha Gokcen). Let za Beograd sa predviđenim lokalnim vremenima leta Iz Istanbula (aerodrom Sabiha Gokcen) u 11.50h, a sletanje po lokalnom vremenu u 11.35h u Beograd.
Vremena leta su podložna promenama, u skladu sa poslovnom politikom i opštim uslovima putovanja avio kompanije Pegasus Airlines.
U slučaju promene, otkaza ili pomeranja letova od strane avio kompanije Pegasus Airlines, putnici će o istom biti obavešteni u zakonskom roku, prema pravilima avio kompanije Pegasus Airlines. Dozvoljeni prljag na letovima Pegasus Airlines je do 20 kg i ručni prtljag 7 kg.
CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA: - troškove aerodromskih taksi 50 € (odrasli i deca od 2 do 12 godina). Aerodromske takse se plaćaju u agenciji i podložne su promenama. - uslugu vodiča - troškove međunarodnog putnog osiguranja, po važećoj tarifi osiguravajuće kuće Milenijum osiguranje, sa osiguranom sumom do 15.000 EUR ili do 30.000 EUR, u vidu medicinske asistencije po uslovima Milenijum osiguranja - osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Milenijum osiguranja, koji su Vam na raspolaganju u agenciji). - troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja (Fakultativni izleti nisu obavezni niti sastavni deo programa putovanja i zavise od broja prijavljenih putnika, slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti) - Individualne troškove putnika i ostale nepomenute troškove.
VAŽNO: - Ovaj program za individualno putovanje ne obuhvata usluge vodiča.
- U slučaju otkaza aranžmana ili promene imena, od strane putnika; - storno penali u bilo kom trenutku iznose 30%; - 14 dana do 10 dana pred put storno penali iznose 80%; - 9 dana do polaska na put storno penali iznose 100%.
Molimo putnike da se pre zaključenja ugovora o putovanju sa Fibula Air Travelom, obaveste i upoznaju sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja Fibula Air Travela.
VAŽNE NAPOMENE: Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče itd.) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih službi, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. U sobe se ulazi prvoga dana boravka posle 15:00 časova, ako drugačije nije ugovoreno i napuštaju se u 10:00 časova poslednjeg dana boravka! Razmeštaj po sobama u hotelu, vrši isključivo recepcija hotela, na licu mesta, na šta organizator putovanja, ne može da utiče.

Organizator putovanja: FIBULA AIR TRAVEL AGENCY
Aranžman je rađen na bazi individualnog putovanja, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje
o otkazu je 5 dana pre datuma polaska.
U slučaju otkaza aranžmana od strane organizatora putovanja,
uplaćena sredstva organizator vraća putniku u roku od 5 dana. 
Opšti uslovi putovanja agencije Fibula su sastavni deo ovog programa.
Licenca OTP 6/2010 od 27.01.2010, polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti za slučaj šteta nanete putniku 300059971 od 25.01.2018. do 25.01.2019. DDOR NOVI SAD osiguranje