EGIPAT

HURGADA
NOVA GODINA 2020.

Malta individualno Fibula 2019

 

Sa uključenom svečanom Novogodišnjom večerom 31.12.
6 noćenja / 8 dana
Polazak: 29.12.2019.
(AVION+TRANSFER+SMEŠTAJ+PREDSTAVNIK)

Program putovanja / Cenovnik br. 1 koji važi od 05.11.2019.

HURGADA – Na našem tržištu, najpoznatije letovalište u Egiptu, koje obiluje brojnim hotelima i rezortima, sa čistim, toplim Crvenim morem, bogatim koralnim grebenovima, koji posebno privlače ronioce i zaljubljenike u floru i faunu, širom sveta. Bilo da ste smešteni u El Daharu, centru Sakali, novom centru Memši ili posebnim rezortima Sahl hašiš, Makadi Baj, Soma Baj, možete uživati u poseti istorijskim znamenitostima, Luksoru, Kairu ili ići na zabavne izlete, kao štu su ronjenje ili zabavne večeri… U svakom slučaju, Hurgada ima ponešto za svakoga…

 

 Cene su izražene u po osobi za 6 noći na bazi navedene usluge
Dinarski deo aranžmana:
3990 din po osobi

Period 29.12.2019.
do 04.01.2020.
Let 05.01.2020.
Broj dana / broj noćenja 8 / 6
Usluga: All inclusive
SPECIJALNA PONUDA !!! ZA REZERVACIJE do 30.11.2019.
1/2 STANDARD SOBA
612
Usluga: All inclusive
SPECIJALNA PONUDA !!! ZA REZERVACIJE do 15.11.2019.
1/2 STANDARD SOBA
648
Usluga: All inclusive
SPECIJALNA PONUDA !!! ZA REZERVACIJE do 30.11.2019.
1/2 STANDARD SOBA
704
Usluga: All inclusive
SPECIJALNA PONUDA !!! ZA REZERVACIJE do 30.11.2019.
1/2 STANDARD SOBA
755
Usluga: All inclusive
SPECIJALNA PONUDA !!! ZA REZERVACIJE do 30.11.2019.
1/2  PROMO CAVE SOBA
706
Usluga: All inclusive
SPECIJALNA PONUDA !!! ZA REZERVACIJE do 15.11.2019.
1/2 STANDARD SOBA
761
Usluga: All inclusive
SPECIJALNA PONUDA !!! ZA REZERVACIJE do 30.11.2019.
1/2 STANDARD SOBA POGLED BAŠTA/BAZEN
955
Usluga: All inclusive
SPECIJALNA PONUDA !!! ZA REZERVACIJE do 30.11.2019.
1/2 STANDARD SOBA POGLED BAŠTA/BAZEN
1040
Usluga: All inclusive
SPECIJALNA PONUDA !!! ZA REZERVACIJE do 30.11.2019.
1/2 STANDARD SOBA POGLED BAŠTA/BAZEN
1113
Usluga: Premium All inclusive
SPECIJALNA PONUDA !!! ZA REZERVACIJE do 30.11.2019.
1/2  SUPERIOR CLASSIC SOBA
2088

 

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu za efektivu Narodne banke Srbije, na dan iplate.

NAČIN PLAĆANJA: Gotovinsko plaćanje: 40% od ukupne cene aranžmana prilikom rezervacije, preostali iznos 21 dan pre početka putovanja; Platne kartice: Visa, Master, Maestro, Dina (isti uslovi kao gotovina); Kreditne kartice Banca Intesa na 6 rate bez uvećanja (Master Card, Visa, 40% od ukupne cene aranžmana odmah, ostatak na 4 rate). Plaćanje na rate čekovima građana: 40% akontacije od ukupnog iznosa cene aranžmana; preostali iznos se uplaćuju deponovanim čekovima građana tako da poslednja rata dospeva najkasnije 15. marta 2020. godine. (čekovi se deponuju na dan potpisivanja ugovora i moraju imati dospeće 15.-tog u mesecu). Preko računa: uz profakturu izdatu od strane „Fibula Air Travel”.
Program putovanja HURGADA: 1. dan BEOGRAD - HURGADA Početak programa putovanja sastankom učesnika putovanja na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu 2,5 sata pre ZVANIČNO OBJAVLJENOG VREMENA poletanja aviona, na šalteru za čekiranje avio kompanije AIR CAIRO. (Obavezno proveriti 2 dana ranije tačno vreme poletanja aviona). Pristupanje šalteru za predaju prtljaga, pristupanje šalteru za pasošku kontrolu. Let SM 388 (Air Cairo). Planirano predviđeno vreme poletanja iz Beograda 05:30, po lokalnom vremenu. Prevoz avionom na relaciji Beograd - Hurgada (Let traje oko 3 sata i 30 minuta). Planirano vreme sletanja na aerodrom u Hurgadi u 10:00, po lokalnom vremenu. Po sletanju, sledi pasoška kontrola, preuzimanje predatog prtljaga i transfer do hotela po rasporedu u hotele gde gosti borave. Smeštaj u sobe (soba je rezervisana od 14:00 časova a može biti i ranije u slučaju raspoloživosti), noćenje.
2. dan. - 6. dan HURGADA Smeštaj u Hurgadi je na bazi 6 noćenja u odabranom hotelu. Slobodno vreme za kupanje, odmor, individualne aktivnosti, fakultativne izlete...
7. dan HURGADA doručak. Napuštanje soba do 10:00 časova ili prema pravilima hotela, slobodno vreme do transfera na aerodrom, oko 23:30, po lokalnom vremenu.
8. dan HURGADA - BEOGRAD Transfer na aerodrom, čekiranje i pasoška kontrola. Let SM 387 (Air Cairo). Planirano predviđeno vreme poletanja iz Hurgade 02:00, po lokalnom vremenu. Let do Beograda. Planirano vreme sletanja u Beograd 04.30, po lokalnom vremenu. Kraj programa.

Avio prevoznik je Air CairoPutnici će u avionu biti posluženi hranom, vodom i sokovima. Po putniku je dozvoljeno nošenje 1 komada prtljaga do 20 kg težine kao i 1 komad ručnog prtljaga do 8 kg koji odgovara standardu Air Cairo. Napominjemo da se svaki dodatni kilogram naplaćuje po tarifi avio prevoznika koja je podložna promeniLet Beograd - Hurgada traje oko 3 sata i 30 minuta. Od momenta predaje prtljaga, brigu o putnicima preuzima služba aerodroma i avio kompanije, a gost je dužan ponašati se po dobijenim instrukcijama. U slučaju kašnjenja aviona, putnik će sve zvanične informacije o novom vremenu polaska dobiti isključivo od službe AERODROMA u Beogradu / Hurgadi. Raspored sedenja u avionu određuje aerodromska služba. Spojena mesta nisu zagarantovana putnicima koji prtljag predaju među poslednjima ili kasne na Let .
Obaveza je putnika da dostave tačne brojeve mobilnih telefona, kako bismo bili u mogućnosti da Vas obavestimo putem SMS poruke o tačnom vremenu leta, odnosno sastanku putnika.
Putnu dokumentaciju sa, elektronskim avio kartama, vaučerima, kontaktima predstavnika uručićemo Vam 1 dan pre najavljenog vremena poletanja aviona u agenciji Fibula Air Travel ili putem e maila. Svu dokumentaciju je potrebno da imate odštampanu. Telefon za hitne slučajeve je aktivan 2,5 sata pre zvaničnog objavljenog vremena poletanja. Obaveštenje, o poletanju aviona, putem SMS-a i e-maila Vam dostavljamo najkasnije 24h pred put. Ukoliko iz bilo kog razloga niste dobili informaciju o tačnom vremenu poletanja aviona iz Beograda, obavezno kontaktirati agenciju.
VAŽNO; Vreme poletanja aviona određuje avio kompanija u zavisnosti od raspoloživosti aviona. Postoji mogućnost večernjih i noćnih letova i da se u tom slučaju ne stigne na predviđeni obrok. To ne može biti predmet žalbe putnika, jer je činjenično stanje nastupilo usled objektivnih okolnosti na koje organizator putovanja nije mogao da utiče. Postoji mogućnost da se po dolasku u hotel dobije hladni obrok ili lanč paket (zavisi da li smeštajni objekat ima tu mogućnost).

CENA ARANŽMANA OBUHVATA: - avionski prevoz na relaciji Beograd - Hurgada - Beograd, kompanijom Air Cairo -troškove aerodromskih taksi 56 € (odrasli i deca od 2 do 12 godina). Aerodromske takse se plaćaju u agenciji i podložne su promenama. Ukupna cena aerodromskih taksi obuhvata takse na beogradskom aerodromu, aerodromu u Hurgadi i dodatne takse za gorivo koje obračunava avio kompanija.U momentu objave cenovnika, YQ taksa u iznosu 13 € po putniku (u slučaju povećanja taksi, putnik je u obavezi da izvrši doplatu pre započetog putovanja) - smeštaj Hurgadi na bazi 6 noćenja u odabranom hotelu i mestu i na bazi odabrane usluge - Svečanu Novogodišnju večeru 31.12.2019. - transfer u Hurgadi aerodrom-hotel-aerodrom - usluge predstavnika organizatora aranžmana ili ino-partnera - usluge pratioca grupe - troškove organizacije i vođenja aranžmana.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA: - Egipatska viza - troškove međunarodnog putnog osiguranja, po važećoj tarifi osiguravajuće kuće Milenijum osiguranje, sa osiguranom sumom do 15.000 EUR ili do 30.000 EUR, u vidu medicinske asistencije po uslovima Milenijum osiguranja - osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Milenijum osiguranja, koji su Vam na raspolaganju u agenciji).-troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor, zaključen sa organizatorom izleta - inostranom agencijom(Fakultativni izleti nisu obavezni niti sastavni deo programa putovanja i zavise od broja prijavljenih putnika. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Cene fakultativnih izleta su po osobi i podložne su promenama. Prilikom odlaska na fakultativne izlete, postoji mogućnost propuštanja obroka u hotelu, i ukoliko hotel ima mogućnost lanč paketa, treba ga obavezno naručiti dan ranije) - Individualne troškove putnika i ostale nepomenute troškove.

EGIPATSKA VIZA: Za državljane Republike Srbije (putnici koji nisu državljani Republike Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju) Egipatska viza se dobija prilikom ulaska u Egipat (dobija se na šalterima na aerodromu i košta 25$) ili se može dobiti individualno u ambasadi Egipta u Beogradu, ulica Andre Nikolića 12. telefon 011/2650-585 uz potvrdu o putovanju, vaučer i 2 fotografije (dimenzija 4x6 cm na beloj pozadinu) i košta 12$ (plaća se isključivo u USD) - procedura u letnjoj sezoni traje minimum 10 radnih dana, a pasoš mora biti važeći minimum     6 meseci od datuma izlaska iz Egipta. Dokumentacija se prima od 09:00 časova do 11:00 časova. Troškovi propuštenih letova, usluge u hotelu i svih drugih ugovorenih, uplaćenih a neiskorišćenih usluga nastalih usled neposedovanja vize smatraće se odustankom na dan putovanja po opštim uslovima putovanja.

POPUSTI:
Deca ostvaruju popuste u pratnji dve punoplatežne osobe
- DECA STAROSTI do 1.99 GODINA, PLAĆAJU 50 €, nemaju sedište u avionu i nemaju krevet u hotelu
- ako plaćaju određeni iznos i samo je jedno dete u sobi, imaju sedište u avionu i imaju pomoćni ležaj u hotelu.
- ako plaćaju određeni iznos i u pitanju je drugo ili treće dete u sobi, imaju sedište u avionu i imaju zajednički ležaj u hotelu, zavisno od hotelskih pravila i popunjenosti, rezervisanog hotela.
- Dete bilo kog uzrasta koje koristi osnovni ležaj plaća punu cenu aranžmana.
- treća odrasla osoba ostvaruje određeni popust i ima pomoćni ležaj u hotelu.
- Jednokrevetne sobe su na upit.

VAŽNO: Opisi hotela ili apartmana, tj. smeštajnih jedinica su u dodatku kataloga ili na našem zvančnom web site-u www.fibula.rs, koji je sastavni deo programa putovanja. Molimo putnike da se pre zaključenja ugovora o putovanju sa Fibula Air Travelom, obaveste i upoznaju sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja Fibula Air Travela.

VAŽNE NAPOMENE: Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče itd.) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih službi, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. Putnici mogu da se odluče za vrstu usluge (noćenje sa doručkom, polupansion ili all inclusive) samo prilikom rezervacije aranžmana! Programom predviđene usluge (noćenje sa doručkom, polupansion ili all inclusive) se pružaju od trenutka ulaska putnika u hotel/apartman, do trenutka napuštanja hotela/apartmana, a prema hotelskim pravilima. U sobe se ulazi prvoga dana boravka posle 14:00 časova, ako drugačije nije ugovoreno i napuštaju se u 10:00 časova predposlednjeg dana boravka! Svako korišćenje sobe i usluga u hotelu poslednjeg dana aranžmana nakon 10:00 časova podrazumeva dodatna plaćanja direktno na recepciji hotela. Jedan hotelski dan/noć kao i usluge u istom, svuda u svetu računaju se od 14:00 časova od datuma početka putovanja do 10:00 časova sledećeg dana aranžmana, bez obzira kada (a u zavisnosti od ugovorene satnice leta i eventualnih zakašnjenja leta, na koje agencija ne može uticati) gost uđe u hotel. Razmeštaj po sobama u hotelu, vrši isključivo recepcija hotela, na licu mesta, na šta organizator putovanja, ne može da utiče. Trokrevetne sobe su često nedovoljno prostrane, obično veličine standardne dvokrevetne sobe sa jednim pomoćnim ležajem drvene ili metalne konstrukcije na rasklapanje i uglavnom ne odgovaraju očekivanjima putnika. Pomoćni ležaj je manje veličine od standardnog ležaja, uglavnom drvene ili metalne konstrukcije na rasklapanje i nije udoban za odraslu osobu. Strogo je zabranjeno unošenje hrane i pića u hotelski objekat i iznošenje hrane i pića iz hotelskog restorana. U slučaju promene broja korisnika u okviru ugovorene smeštajne jedinice (odustanka nekog od putnika sa ugovora), obavezna je korekcija strukture smeštajne jedinice i shodno tome i cene aranžmana po važećem cenovniku.Minimalni broj punoplatežnih osoba je određen brojem osnovnih ležaja u smeštajnoj jedinici. Molbe i napomene u rezervaciji nisu sastavni deo ugovora, tj. nisu ugovorena obaveza te, samim tim nisu obavezujuće. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini bar, TV, klima). Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate, ne mogu biti relevantne. Postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela trenutno nije u funkciji usled objektivnih okolnosti, na šta organizator ne može imati uticaja. U slučaju da ugovorena rezervacija hotela, usled objektivnih okolnosti, ne bude potvrđena od strane hotelijera u roku od 48 časova (ne računajući subotu i nedelju) organizator putovanja zadržava pravo da o tome obavesti putnika, koji može odustati od aranžamana ili izvršiti promenu rezervisanog objekta. Objavljene cene važe za građane Republike Srbije, a za putnike koji poseduju pasoše drugih država, ove cene ne mogu biti garantovane, a rezervacija se neće smatrati validnom, bez potvrde hotela. Samo opisi usluga sadržani u programima putovanja su merodavni, a ne i opis usluga u katalozima - publikacijama ili na web sajtovima neposrednih pružalaca usluga kao na primer hotela i drugih koji nisu obuhvaćeni datim programom.

Organizator putovanja: FIBULA AIR TRAVEL AGENCY Minimum za realizaciju programa 50 putnika. 
U slučaju nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja,
najkasnije 5 dana pre polaska. U slučaju otkaza aranžmana od strane organizatora putovanja,
uplaćena sredstva organizator vraća putniku u roku od 5 dana. 
Opšti uslovi putovanja agencije Fibula Air Travel su sastavni deo ovog programa.
Opisi hotela dostupni su na zvaničmom web site-u Fibula Air Travel www.fibula.rs
Licenca OTP 6/2010 od 27.01.2010, polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti za
slučaj šteta nanete putniku 300059971 od 01.10.2019. do 25.01.2020. DDOR NOVI SAD osiguranje.

 

NOVA GODINA 2020.