ISTANBUL NOVA GODINA 2019.


 

ISTANBUL 6 DANA AVIONOM
NOVA GODINA

ISTANBUL
Individualni polasci
NOVA GODINA 2019.

PAKET ARANŽMAN

6 DANA / 5 noćenja
Polasci; 30.12.2018. - 04.01.2019.

 SPECIJALNA PONUDA!!! 

                                                                                                                 Program putovanja / Cenovnik br. 4 koji važi od 17.12.2018.

Istanbul – jedinstven grad koji se pruža na dva kontinenta, mesto gde se sudaraju dve kulture Evropska i Azijska, Hrišćanstvo i

Islam, kulturni, istorijski i ekonomski centar Turske… Na Taksimu i u istorijskom delu Laleliju, nalaze se hoteli iz naše ponude

pešačkoj udaljenosti od hotela su Aja Sofija, Kapali čaršija, Topkapi palata, Plava džamija, Cisterna… “Ukoliko bi svet bio jedna

država, Istanbul bi bio njen glavni grad” – rekao je Napoleon Bonaparte…

Cena u TABELI u € + 40€ AERODROMSKE TAKSE po osobi

Hotel

Usluga

Period putovanja

30.12.2018. - 04.01.2019.

Tayhan 3*, Kumpaki

Noćenje sa doručkom

299€

Doplata za 1/1 sobu - 57€, treća odrasla osoba /, 

Dete 0-1.99 godina 65 €, dete 2-5.99 godina 193€, dete 6-11.99 godina 237€.

Konak 4*, Taksim

Noćenje sa doručkom 359€

Doplata za 1/1 sobu - 125€, treća odrasla osoba 309€, 

Dete 0-1.99 godina 65 €, dete 2-5.99 godina 193€, dete 6-11.99 godina 223€

Glorious 4*, Laleli

Noćenje sa doručkom

359€

Doplata za 1/1 sobu - 131€, treća odrasla osoba 319€, 

Dete 0-1.99 godina 65 €, dete 2-5.99 godina 193€, dete 6-11.99 godina 235€

BVS Lush 4*, Taksim

Noćenje sa doručkom 379€

Doplata za 1/1 sobu - 136€, treća odrasla osoba 325€, 

Dete 0-1.99 godina /, dete 2-5.99 godina /, dete 6-11.99 godina /

Richmond 4*, Taksim

Noćenje sa doručkom

419€

Doplata za 1/1 sobu - 152€, treća odrasla osoba 372€, 

Dete 0-1.99 godina 65 €, dete 2-5.99 godina 193€, dete 6-11.99 godina 290€

Titanic Downtown 5*, Taksim

Noćenje sa doručkom 419€

Doplata za 1/1 sobu - 146€, treća odrasla osoba 358€, 

Dete 0-1.99 godina /, dete 2-5.99 godina /, dete 6-11.99 godina /

Palazzo Donizetti 5*, Taksim

Noćenje sa doručkom 455€

Doplata za 1/1 sobu - 180€, treća odrasla osoba 372€, 

Dete 0-1.99 godina /, dete 2-5.99 godina /, dete 6-11.99 godina /

Elite World 5*, Taksim

Noćenje sa doručkom  485€

Doplata za 1/1 sobu - 185€, treća odrasla osoba 384€, 

Dete 0-1.99 godina 65 €, dete 2-5.99 godina 193€, dete 6-11.99 godina 295€

   Važne napomene; - Ovaj program za individualno putovanje ne obuhvata usluge vodiča.

- U slučaju otkaza aranžmana ili promene imena, od strane putnika 

storno penali u bilo kom trenutku iznose 100%;

 

USLOVI PLAĆANJAPlaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za efektivu Banca Intesa, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA: Gotovinsko plaćanje: 40% od ukupne cene aranžmana prilikom rezervacije, preostali iznos odmah; Platne kartice: Visa, Master, Maestro, Dina (isti uslovi kao gotovina); Kreditne kartice Banca Intesa na 4 rate bez uvećanja (Master Card, Visa, 40% od ukupne cene aranžmana odmah, ostatak na 4 rate). Plaćanje na rate čekovima građana: 40% akontacije od ukupnog iznosa cene aranžmana; preostali iznos se uplaćuju deponovanim čekovima građana tako da poslednja rata dospeva najkasnije 15. mart 2019. godine. (čekovi se deponuju na dan potpisivanja ugovora i moraju imati dospeće 15.-tog u mesecu). Preko računa: uz profakturu izdatu od strane „Fibula Air Travel”.

Program putovanja ISTANBUL AVIONOM1. dan BEOGRAD - ISTANBUL (30.12.2018. nedelja) Individualna organizacija odlaska na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu 2 sata pre ZVANIČNO OBJAVLJENOG VREMENA poletanja aviona. Let do Istanbula. Transfer od aerodroma do odabranog hotela. Smeštaj u sobe (soba je rezervisana od 14:00 časova a može biti i ranije u slučaju raspoloživosti), noćenje2. dan - 5 dan. ISTANBUL Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, šoping, izlete... noćenje6. dan ISTANBUL - BEOGRAD  Doručak. Napuštanje soba do 10:00 časova ili prema pravilima hotela. Transfer od hotela do aerodroma. Let do Beograda. Sletanje u Beograd. Kraj programa.
CENA ARANŽMANA OBUHVATAavionski prevoz na relaciji Beograd - Istanbul (aerodrom Sabiha Gokcen)- Beograd - smeštaj u Istanbulu na bazi 5 noćenja sa doručkom u odabranom hotelu - transfer aerodrom-hotel-aerodrom - troškove organizacije aranžmana.
Cena je validna samo za rezervacije na letu avio kompanije Pegasus Airlines. 
Na dan objavljivanja cenovnika važi sledeći red letenja avio kompanije Pegasus Airlines; 
U odlasku iz Beograda, sa predviđenim lokalnim vremenima leta u 12.45h iz Beograda, a sletanje po lokalnom vremenu u 16.30h u Istanbul (aerodrom Sabiha Gokcen, na azijskoj strani Istanbula, koji se nalazi na oko 55 km od Taksima i na oko 44 km od Lalelija).
U povratku iz Istanbula, sa predviđenim lokalnim vremenima leta Iz Istanbula (aerodrom Sabiha Gokcen, na azijskoj strani Istanbula, koji se nalazi na oko 55 km od Taksima i na oko 44 km od Lalelija) u 11.50h, a sletanje po lokalnom vremenu u 11.35h u Beograd.
Vremena leta su podložna promenama, u skladu sa poslovnom politikom i opštim uslovima putovanja avio kompanije Pegasus Airlines.

U slučaju promene, otkaza ili pomeranja letova od strane avio kompanije Pegasus Airlines, putnici će o istom biti obavešteni u zakonskom roku, prema pravilima avio kompanije Pegasus Airlines.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA- troškove aerodromskih taksi 40€ (odrasli i deca od 2 do 12 godina). Aerodromske takse se plaćaju u agenciji i podložne su promenama. - uslugu vodiča - troškove međunarodnog putnog osiguranja, po važećoj tarifi osiguravajuće kuće Milenijum osiguranje, sa osiguranom sumom do 15.000 EUR ili do 30.000 EUR, u vidu medicinske asistencije po uslovima Milenijum osiguranja - osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Milenijum osiguranja, koji su Vam na raspolaganju u agenciji). troškove fakultativnih izleta (na engleskom jeziku) koji nisu sastavni deo programa putovanja (Fakultativni izleti nisu obavezni niti sastavni deo programa putovanja i zavise od broja prijavljenih putnika, slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti) - Individualne troškove putnika i ostale nepomenute troškove.
Molimo putnike da se pre zaključenja ugovora o putovanju sa Fibula Air Travelom, obaveste i upoznaju sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja Fibula Air Travela.
VAŽNE NAPOMENEOrganizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče itd.) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih službi, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. U sobe se ulazi prvoga dana boravka posle 14:00 časova, ako drugačije nije ugovoreno i napuštaju se u 10:00 časova poslednjeg dana boravka! Razmeštaj po sobama u hotelu, vrši isključivo recepcija hotela, na licu mesta, na šta organizator putovanja, ne može da utiče.

Organizator putovanja: FIBULA AIR TRAVEL AGENCY
Aranžman je rađen na bazi individualnog putovanja, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje
o otkazu je 5 dana pre datuma polaska.
U slučaju otkaza aranžmana od strane organizatora putovanja, uplaćena sredstva organizator
vraća putniku u roku od 5 dana. 
Opšti uslovi putovanja agencije Fibula su sastavni deo ovog programa.

Licenca OTP 6/2010 od 27.01.2010, polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti za slučaj šteta nanete putniku 300059971 od 25.01.2018. do 25.01.2019. DDOR NOVI SAD osiguranje​

 

ISTANBUL NOVA GODINA 2019.


 

ISTANBUL 5 DANA AVIONOM
NOVA GODINA

 RASPRODATO !!! 

ISTANBUL
Individualni polasci
NOVA GODINA 2019.

PAKET ARANŽMAN

5 DANA / 4 noćenja
Polasci; 30.12.2018. - 03.01.2019. i 31.12.2018. - 04.01.2019.

Program putovanja / Cenovnik br. 2 koji važi od 19.10.2018.

Istanbul – jedinstven grad koji se pruža na dva kontinenta, mesto gde se sudaraju dve kulture Evropska i Azijska, Hrišćanstvo i Islam, kulturni, istorijski i ekonomski centar Turske… Na Taksimu i u istorijskom delu Laleliju, nalaze se hoteli iz naše ponude pešačkoj udaljenosti od hotela su Aja Sofija, Kapali čaršija, Topkapi palata, Plava džamija, Cisterna… “Ukoliko bi svet bio jedna država, Istanbul bi bio njen glavni grad” – rekao je Napoleon Bonaparte…

Cena u TABELI u€ + 35€ AERODROMSKE TAKSE po osobi

Hotel

Usluga

Period putovanja

30.12.2018. - 03.01.2019.
31.12.2018. - 04.01.2019.

Erbazlar 3*, Laleli

Noćenje sa doručkom

5 DANA / 4 noćenja
295€

Doplata za 1/1 sobu - 79€, treća odrasla osoba 290€, 

Dete 0-1.99 godina 60 €, dete 2-6.99 godina 200€, dete 7-11.99 godina 240€.

Glorious 4*, Laleli

Noćenje sa doručkom

5 DANA / 4 noćenja
335€

Doplata za 1/1 sobu - 127€, treća odrasla osoba 330€, 

Dete 0-1.99 godina 60 €, dete 2-6.99 godina 200€, dete 7-11.99 godina 260€

Richmond 4*, Taksim

Noćenje sa doručkom

5 DANA / 4 noćenja
379€

Doplata za 1/1 sobu - 163€, treća odrasla osoba 369€, 

Dete 0-1.99 godina 60 €, dete 2-6.99 godina 200€, dete 7-11.99 godina 290€

   Važne napomene; - Ovaj program za individualno putovanje ne obuhvata usluge vodiča.

- U slučaju otkaza aranžmana ili promene imena, od strane putnika;

- storno penali u bilo kom trenutku iznose 30%;

- 10 dana do 8 dana pred put storno penali iznose 60%;

- 7 dana do polaska na put storno penali iznose 100%.

 

USLOVI PLAĆANJAPlaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za efektivu Banca Intesa, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA: Gotovinsko plaćanje: 40% od ukupne cene aranžmana prilikom rezervacije, preostali iznos odmah; Platne kartice: Visa, Master, Maestro, Dina (isti uslovi kao gotovina); Kreditne kartice Banca Intesa na 4 rate bez uvećanja (Master Card, Visa, 40% od ukupne cene aranžmana odmah, ostatak na 4 rate). Plaćanje na rate čekovima građana: 40% akontacije od ukupnog iznosa cene aranžmana; preostali iznos se uplaćuju deponovanim čekovima građana tako da poslednja rata dospeva najkasnije 15. mart 2019. godine. (čekovi se deponuju na dan potpisivanja ugovora i moraju imati dospeće 15.-tog u mesecu). Preko računa: uz profakturu izdatu od strane „Fibula Air Travel”.

Program putovanja ISTANBUL AVIONOM1. dan BEOGRAD - ISTANBUL (30.12.2018. nedelja / 31.12.2018. ponedeljak) Individualna organizacija odlaska na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu 2 sata pre ZVANIČNO OBJAVLJENOG VREMENA poletanja aviona. Let do Istanbula. Transfer od aerodroma do odabranog hotela. Smeštaj u sobe (soba je rezervisana od 14:00 časova a može biti i ranije u slučaju raspoloživosti), noćenje2. dan - 4 dan. ISTANBUL Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, šoping, izlete... noćenje5. dan ISTANBUL - BEOGRAD  Doručak. Napuštanje soba do 10:00 časova ili prema pravilima hotela. Transfer od hotela do aerodroma. Let do Beograda. Sletanje u Beograd. Kraj programa.
CENA ARANŽMANA OBUHVATA: avionski prevoz na relaciji Beograd - Istanbul (aerodrom Sabiha Gokcen)- Beograd - smeštaj u Istanbulu na bazi 4 noćenja sa doručkom u odabranom hotelu - transfer aerodrom-hotel-aerodrom - troškove organizacije aranžmana.
Cena je validna samo za rezervacije na letu avio kompanije Pegasus Airlines. 
Na dan objavljivanja cenovnika važi sledeći red letenja avio kompanije Pegasus Airlines; 
U odlasku iz Beograda nedelja / ponedeljak, sa predviđenim lokalnim vremenima leta u 12.45h iz Beograda, a sletanje po lokalnom vremenu u 16.30h u Istanbul (aerodrom Sabiha Gokcen, na azijskoj strani Istanbula, koji se nalazi na oko 55 km od Taksima i na oko 44 km od Lalelija).
U povratku iz Istanbula četvrtak / petak, sa predviđenim lokalnim vremenima leta Iz Istanbula (aerodrom Sabiha Gokcen, na azijskoj strani Istanbula, koji se nalazi na oko 55 km od Taksima i na oko 44 km od Lalelija) u 11.50h, a sletanje po lokalnom vremenu u 11.35h u Beograd.
Vremena leta su podložna promenama, u skladu sa poslovnom politikom i opštim uslovima putovanja avio kompanije Pegasus Airlines.

U slučaju promene, otkaza ili pomeranja letova od strane avio kompanije Pegasus Airlines, putnici će o istom biti obavešteni u zakonskom roku, prema pravilima avio kompanije Pegasus Airlines.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA- troškove aerodromskih taksi 35€ (odrasli i deca od 2 do 12 godina). Aerodromske takse se plaćaju u agenciji i podložne su promenama. - uslugu vodiča - troškove međunarodnog putnog osiguranja, po važećoj tarifi osiguravajuće kuće Milenijum osiguranje, sa osiguranom sumom do 15.000 EUR ili do 30.000 EUR, u vidu medicinske asistencije po uslovima Milenijum osiguranja - osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Milenijum osiguranja, koji su Vam na raspolaganju u agenciji). troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja (Fakultativni izleti nisu obavezni niti sastavni deo programa putovanja i zavise od broja prijavljenih putnika, slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti) - Individualne troškove putnika i ostale nepomenute troškove.
VAŽNO: Važne napomene; - Ovaj program za individualno putovanje ne obuhvata usluge vodiča. - U slučaju otkaza aranžmana ili promene imena, od strane putnika; - storno penali u bilo kom trenutku iznose 30%; - 10 dana do 8 dana pred put storno penali iznose 60%; - 7 dana do polaska na put storno penali iznose 100%. Molimo putnike da se pre zaključenja ugovora o putovanju sa Fibula Air Travelom, obaveste i upoznaju sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja Fibula Air Travela.
VAŽNE NAPOMENEOrganizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče itd.) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih službi, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. U sobe se ulazi prvoga dana boravka posle 14:00 časova, ako drugačije nije ugovoreno i napuštaju se u 10:00 časova poslednjeg dana boravka! Razmeštaj po sobama u hotelu, vrši isključivo recepcija hotela, na licu mesta, na šta organizator putovanja, ne može da utiče.

Organizator putovanja: FIBULA AIR TRAVEL AGENCY
Aranžman je rađen na bazi individualnog putovanja, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje
o otkazu je 5 dana pre datuma polaska.
U slučaju otkaza aranžmana od strane organizatora putovanja, uplaćena sredstva organizator
vraća putniku u roku od 5 dana. 
Opšti uslovi putovanja agencije Fibula su sastavni deo ovog programa.

Licenca OTP 6/2010 od 27.01.2010, polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti za slučaj šteta nanete putniku 300059971 od 25.01.2018. do 25.01.2019. DDOR NOVI SAD osiguranje​

 

ISTANBUL NOVA GODINA 2019.

ISTANBUL 3 DANA AVIONOM
Aerodrom Ataturk

 RASPRODATO !!! 

ISTANBUL
Individualni polasci
I ŠOPING I ISTORIJA

NOVA GODINA

PAKET ARANŽMAN
3 DANA / 2 noćenja

Polasci ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom

 Program putovanja / Cenovnik br. 2 koji važi od 17.09.2018.

Istanbul – jedinstven grad koji se pruža na dva kontinenta, mesto gde se sudaraju dve kulture Evropska i Azijska, Hrišćanstvo i Islam, kulturni, istorijski i ekonomski centar Turske… Na taksimu i u istorijskom delu Laleliju, nalaze se hoteli iz naše ponude na  pešačkoj udaljenosti od hotela su Aja Sofija, Kapali čaršija, Topkapi palata, Plava džamija, Cisterna… “Ukoliko bi svet bio jedna država, Istanbul bi bio njen glavni grad” – rekao je Napoleon Bonaparte …

 Dinarski deo aranžmana: 2990 dinara po osobi 

Doplata za avio prevoz: 120€ po osobi (sa uključenim aerodromskim taksama)

Hotel
Novogodišnji period

Usluga

Period putovanja
30.12.2018. - 03.01.2019

Metro 3*, Laleli

Noćenje sa doručkom

62 €

Doplata za dodatno noćenje, za sve kategorije putnika, iznosi 23 €

Doplata za 1/1 sobu - 62 €, treća odrasla osoba 62 €, dete 0-5.99 godina 40 €

Hotel
Novogodišnji period

Usluga

Period putovanja
30.12.2018. - 03.01.2019

Grand Washington 4*, Laleli

Noćenje sa doručkom

70 €

Doplata za dodatno noćenje, za sve kategorije putnika, iznosi 35 €. 

Doplata za 1/1 sobu - 70 €, treća odrasla osoba 70 €, dete 0-5.99 godina 45 €

 

Važne napomene; Ponuda nije validna za periode praznika. U tom periodu cene su na upit!
- Ovaj program za individualno putovanje ne obuhvata usluge vodiča i transfera. - U slučaju otkaza aranžmana važe posebni uslovi, prema Opštim uslovima putovanja za individualne aranžmane, otkazni penali 120 Evra, bez obzira na datum otkazivanja. - Promena datuma putovanja, naplaćuje se 30 Evra po osobi. - Promena imena putnika, nije moguća.

- Cena je validna samo za rezervacije na X klasi avio kompanije Atlas Global. U slučaju da na traženom datumu nema mesta na X klasi strankama se moze ponuditi sledeća klasa po višoj tarifi.

 

USLOVI PLAĆANJAPlaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za efektivu Banca Intesa, na dan uplate.
NAČIN PLAĆANJA: Gotovinsko plaćanje: 40% od ukupne cene aranžmana prilikom rezervacije, preostali iznos odmah; Platne kartice: Visa, Master, Maestro, Dina (isti uslovi kao gotovina); Kreditne kartice Banca Intesa na 4 rate bez uvećanja (Master Card, Visa, 40% od ukupne cene aranžmana odmah, ostatak na 4 rate). Plaćanje na rate čekovima građana: 40% akontacije od ukupnog iznosa cene aranžmana; preostali iznos se uplaćuju deponovanim čekovima građana tako da poslednja rata dospeva najkasnije 15. marta 2019. godine. (čekovi se deponuju na dan potpisivanja ugovora i moraju imati dospeće 15.-tog u mesecu). Preko računa: uz profakturu izdatu od strane „Fibula Air Travel”.

Program putovanja ISTANBUL AVIONOM1. dan BEOGRAD - ISTANBUL Individualna organizacija odlaska na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu 2 sata pre ZVANIČNO OBJAVLJENOG VREMENA poletanja aviona. Let do Istanbula. Individualna organizacija transfera od aerodroma do odabranog hotela. Smeštaj u sobe (soba je rezervisana od 14:00 časova a može biti i ranije u slučaju raspoloživosti), noćenje2. dan. Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, šoping, izlete... noćenje3. dan ISTANBUL - BEOGRAD Doručak. Napuštanje soba do 10:00 časova ili prema pravilima hotela. Individualna organizacija transfera od hotela do aerodroma. Let do Beograda. Sletanje u Beograd. Kraj programa.

CENA ARANŽMANA OBUHVATAavionski prevoz na relaciji Beograd - Istanbul - Beograd, (na X klasi – 85 evra) troškove aerodromskih taksi 35 € (odrasli i deca od 2 do 12 godina). Aerodromske takse se plaćaju u agenciji i podložne su promenama. - smeštaj u Istanbulu na bazi 2 noćenja sa doručkom u odabranom hotelu - troškove organizacije aranžmana.
Cena je validna samo za rezervacije na X klasi avio kompanije Atlas Global. U slučaju da na traženom datumu nema mesta na X klasi strankama se moze ponuditi sledeća klasa po višoj tarifi.
Na dan objavljivanja cenovnika, kod avio kompanije Atlas Global važi sledeći red letenja; 
Avio kommpanija Atlas Global leti 4 puta nedeljno i to: 
U odlasku iz Beograda ponedeljak i petak, sa predviđenim lokalnim vremenima leta u 12.15h iz Beograda, a sletanje po lokalnom vremenu u 16.00h u Istanbul;
sreda i nedelja, sa predviđenim lokalnim vremenima leta u 17.35h iz Beograda, a sletanje po lokalnom vremenu u 21.20 h u Istanbul.
U povratku iz Istanbula ponedeljak i petak, sa predviđenim lokalnim vremenima leta
Iz Istanbula u 10.50h, a sletanje po lokalnom vremenu u 10.40h u Beograd;
sreda i nedelja, sa predviđenim lokalnim vremenima leta
Iz Istanbula u 17.00h, a sletanje po lokalnom vremenu u 16.50h u Beograd;
U slučaju promene, otkaza ili pomeranja letova od strane avio kompanije Atlas Global, putnici će o istom biti obavešteni u zakonskom roku, prema pravilima avio kompanije Atlas Global.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA- transfer aerodrom-hotel-aerodrom (Transfer AERODROM – HOTEL – AERODROM nije uključen u cenu, ali putnici imaju tu mogućnost, da sa aerodroma Ataturk u Istanbulu koriste metro liniju do istorijskog dela Laleli, jer je metro stanica Vezneciler udaljena od naših hotela svega 100 metara i cena karte iznosi oko 2 Evra u jednom pravcu, po putnikuuslugu vodiča - troškove međunarodnog putnog osiguranja, po važećoj tarifi osiguravajuće kuće Milenijum osiguranje, sa osiguranom sumom do 15.000 EUR ili do 30.000 EUR, u vidu medicinske asistencije po uslovima Milenijum osiguranja - osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Milenijum osiguranja, koji su Vam na raspolaganju u agenciji). troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja (Fakultativni izleti nisu obavezni niti sastavni deo programa putovanja i zavise od broja prijavljenih putnika, slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti) - Individualne troškove putnika i ostale nepomenute troškove.

VAŽNO: Ponuda nije validna za periode praznika. U tom periodu cene su na upit! 
- Ovaj program za individualno putovanje ne obuhvata usluge vodiča i transfera. - U slučaju otkaza aranžmana važe posebni uslovi, prema Opštim uslovima putovanja za individualne aranžmane, otkazni penali 120 Evra, bez obzira na datum otkazivanja. - Promena datuma putovanja, naplaćuje se 30 Evra po osobi. - Promena imena putnika, nije moguća.
Molimo putnike da se pre zaključenja ugovora o putovanju sa Fibula Air Travelom, obaveste i upoznaju sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja Fibula Air Travela.
VAŽNE NAPOMENEOrganizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče itd.) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih službi, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. U sobe se ulazi prvoga dana boravka posle 14:00 časova, ako drugačije nije ugovoreno i napuštaju se u 10:00 časova poslednjeg dana boravka! Razmeštaj po sobama u hotelu, vrši isključivo recepcija hotela, na licu mesta, na šta organizator putovanja, ne može da utiče.


Organizator putovanja: FIBULA AIR TRAVEL AGENCY
Aranžman je rađen na bazi individualnog putovanja, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje
o otkazu je 5 dana pre datuma polaska.
U slučaju otkaza aranžmana od strane organizatora putovanja, uplaćena sredstva organizator
vraća putniku u roku od 5 dana. 
Opšti uslovi putovanja agencije Fibula su sastavni deo ovog programa.
Licenca OTP 6/2010 od 27.01.2010, polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti za slučaj šteta nanete putniku 300059971 od 25.01.2018. do 25.01.2019. DDOR NOVI SAD osiguranje