Detalji Cenovnika Štampaj

Noći11714
Datum polaska28.0530.0530.05
Datum odjave08.0606.0613.06
Status
STANDARDNA SOBA | ALL INCLUSIVE
Po osobi u 1/2 sobi451 405 544
Prvo dete 2,00-6,99269 269 269
Prvo dete 7,00-12,99360 337 381
Jedna osoba511 442 624
Prvo dete 2,00-2,99269 269 269
Prvo dete 3,00-6,99269 269 269
Prvo dete 7,00-12,99360 337 381
Drugo dete 2,00-2,99 (Ako je 1. dete od 2,00-2,99)269 269 269
Drugo dete 3,00-6,99 (Ako je 1. dete od 2,00-2,99)269 269 269
Drugo dete 3,00-6,99 (Ako je 1. dete od 3,00-6,99)360 337 381
Drugo dete 7,00-12,99 (Ako je 1. dete od 2,00-2,99)360 337 381
Drugo dete 7,00-12,99 (Ako je 1. dete od 3,00-6,99)360 337 381
Drugo dete 7,00-12,99 (Ako je 1. dete od 7,00-12,99)328 305 350
Treća osoba416 383 495