Detalji Cenovnika Štampaj

Noći714
Datum polaska30.0530.05
Datum odjave06.0613.06
Status
STANDARDNA SOBA | ALL INCLUSIVE
Po osobi u 1/2 sobi497 764
Prvo dete 2,00-6,99269 269
Prvo dete 7,00-12,99383 491
Jedna osoba580 955
Prvo dete 2,00-2,99269 269
Prvo dete 3,00-6,99269 269
Prvo dete 7,00-12,99383 491
Drugo dete 2,00-2,99 (Ako je 1. dete od 2,00-2,99)269 269
Drugo dete 3,00-6,99 (Ako je 1. dete od 2,00-2,99)269 269
Drugo dete 3,00-6,99 (Ako je 1. dete od 3,00-6,99)383 491
Drugo dete 7,00-12,99 (Ako je 1. dete od 2,00-2,99)383 491
Drugo dete 7,00-12,99 (Ako je 1. dete od 3,00-6,99)383 491
Drugo dete 7,00-12,99 (Ako je 1. dete od 7,00-12,99)351 460
Treća osoba448 649