Detalji Cenovnika Štampaj

Noći11714
Datum polaska28.0530.0530.05
Datum odjave08.0606.0613.06
Status
SUPERIOR STANDARD POGLED OKRUZENJE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Po osobi u 1/2 sobi1536 1103 1970
Prvo dete 2,00-6,99269 269 269
Prvo dete 7,00-14,99907 690 1089
Drugo dete 2,00-6,99 (Ako je 1. dete od 2,00-6,99)907 690 1089
Drugo dete 7,00-14,99 (Ako je 1. dete od 2,00-6,99)907 690 1089
Drugo dete 7,00-14,99 (Ako je 1. dete od 7,00-14,99)846 630 1027
Jedna osoba2113 1463 2729
Prvo dete 2,00-14,99907 690 1089
Drugo dete 2,00-14,99 (Ako je 1. dete od 2,00-14,99)269 269 269
Treća osoba1190 887 1514
Prvo dete 2,00-6,99269 269 269
Prvo dete 7,00-14,99907 690 1089
SUPERIOR STANDARD POGLED MORSKA STRANA | ULTRA ALL INCLUSIVE
Po osobi u 1/2 sobi1568 1123 2010
Prvo dete 2,00-6,99269 269 269
Prvo dete 7,00-14,99923 700 1110
Drugo dete 2,00-6,99 (Ako je 1. dete od 2,00-6,99)923 700 1110
Drugo dete 7,00-14,99 (Ako je 1. dete od 2,00-6,99)923 700 1110
Drugo dete 7,00-14,99 (Ako je 1. dete od 7,00-14,99)862 640 1048
Jedna osoba2161 1494 2790
Prvo dete 2,00-14,99923 700 1110
Drugo dete 2,00-14,99 (Ako je 1. dete od 2,00-14,99)269 269 269
Treća osoba1212 901 1543
Prvo dete 2,00-6,99269 269 269
Prvo dete 7,00-14,99923 700 1110
JUNIOR SUITE POGLED MORSKA STRANA | ULTRA ALL INCLUSIVE
Po osobi u 1/2 sobi2161 1493 2790
Jedna osoba3941 2605 5128
Prvo dete 2,00-14,99269 269 269
LAGOON ROOM SEA SIDE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Po osobi u 1/2 sobi2280 1568 2946
Prvo dete 7,00-14,99923 700 1110
Jedna osoba4178 2753 5439
Treća osoba1212 901 1543
FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Po osobi u 1/2 sobi2577 1753 3335
Prvo dete 2,00-14,99269 269 269
Drugo dete 2,00-14,99 (Ako je 1. dete od 2,00-14,99)269 269 269
Jedna osoba4771 3124 6219
Prvo dete 2,00-14,99269 269 269
Drugo dete 2,00-14,99 (Ako je 1. dete od 2,00-14,99)269 269 269
Treća osoba382 382 452
Prvo dete 2,00-14,99269 269 269
Drugo dete 2,00-14,99 (Ako je 1. dete od 2,00-14,99)269 269 269
Četvrta osoba382 382 452
Prvo dete 2,00-14,99269 269 269
DELUXE FAMILY ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE
Po osobi u 1/2 sobi2754 1864 3569
Prvo dete 2,00-14,99269 269 269
Drugo dete 2,00-14,99 (Ako je 1. dete od 2,00-14,99)269 269 269
Jedna osoba5127 3346 6686
Prvo dete 2,00-14,99269 269 269
Drugo dete 2,00-14,99 (Ako je 1. dete od 2,00-14,99)269 269 269
Treća osoba382 382 452
Prvo dete 2,00-14,99269 269 269
Drugo dete 2,00-14,99 (Ako je 1. dete od 2,00-14,99)269 269 269
Četvrta osoba382 382 452
Prvo dete 2,00-14,99269 269 269
CONNECTION ROOM SEA SIDE VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Po osobi u 1/2 sobi2754 1864 3569
Prvo dete 2,00-14,99269 269 269
Drugo dete 2,00-14,99 (Ako je 1. dete od 2,00-14,99)269 269 269
Jedna osoba5127 3346 6686
Prvo dete 2,00-14,99269 269 269
Drugo dete 2,00-14,99 (Ako je 1. dete od 2,00-14,99)269 269 269
Treća osoba382 382 452
Prvo dete 2,00-6,99269 269 269
Prvo dete 7,00-14,99269 269 269
Drugo dete 2,00-6,99 (Ako je 1. dete od 2,00-6,99)269 269 269
Drugo dete 7,00-14,99 (Ako je 1. dete od 2,00-6,99)269 269 269
Drugo dete 7,00-14,99 (Ako je 1. dete od 7,00-14,99)269 269 269
Četvrta osoba382 382 452
Prvo dete 2,00-6,99269 269 269
Prvo dete 7,00-14,99923 700 1110
Drugo dete 2,00-6,99 (Ako je 1. dete od 2,00-6,99)269 269 269
Drugo dete 7,00-14,99 (Ako je 1. dete od 2,00-6,99)923 700 1110
Drugo dete 7,00-14,99 (Ako je 1. dete od 7,00-14,99)862 640 1048
Peta osoba1212 901 1543
Prvo dete 2,00-6,99269 269 269
Prvo dete 7,00-14,99923 700 1110
Drugo dete 2,00-6,99 (Ako je 1. dete od 2,00-6,99)269 269 269
Drugo dete 7,00-14,99 (Ako je 1. dete od 2,00-6,99)923 700 1110
Drugo dete 7,00-14,99 (Ako je 1. dete od 7,00-14,99)862 640 1048
Sixthperson1212 901 1543
Prvo dete 2,00-6,99269 269 269
Prvo dete 7,00-14,99923 700 1110
Drugo dete 2,00-6,99 (Ako je 1. dete od 2,00-6,99)269 269 269
Drugo dete 7,00-14,99 (Ako je 1. dete od 2,00-6,99)923 700 1110
Drugo dete 7,00-14,99 (Ako je 1. dete od 7,00-14,99)862 640 1048