Detalji Cenovnika Štampaj

Noći11714
Datum polaska28.0530.0530.05
Datum odjave08.0606.0613.06
Status
STANDARDNA SOBA POGLED KOPNO | ULTRA ALL INCLUSIVE
Po osobi u 1/2 sobi1038 792 1293
Prvo dete 2,00-2,99269 269 269
Prvo dete 3,00-12,99269 269 269
Drugo dete 2,00-2,99 (Ako je 1. dete od 2,00-2,99)269 269 269
Drugo dete 3,00-12,99 (Ako je 1. dete od 2,00-2,99)269 269 269
Drugo dete 3,00-12,99 (Ako je 1. dete od 3,00-12,99)658 535 750
Jedna osoba1377 1008 1724
Prvo dete 2,00-2,99269 269 269
Prvo dete 3,00-12,99269 269 269
Drugo dete 2,00-2,99 (Ako je 1. dete od 2,00-2,99)269 269 269
Drugo dete 3,00-12,99 (Ako je 1. dete od 2,00-2,99)269 269 269
Drugo dete 3,00-12,99 (Ako je 1. dete od 3,00-12,99)658 535 750
Treća osoba832 661 1031
STANDARD SOBA POGLED MORE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Po osobi u 1/2 sobi1080 819 1346
Prvo dete 2,00-2,99269 269 269
Prvo dete 3,00-12,99269 269 269
Drugo dete 2,00-2,99 (Ako je 1. dete od 2,00-2,99)269 269 269
Drugo dete 3,00-12,99 (Ako je 1. dete od 2,00-2,99)269 269 269
Drugo dete 3,00-12,99 (Ako je 1. dete od 3,00-12,99)683 551 782
Jedna osoba1443 1050 1808
Prvo dete 2,00-2,99269 269 269
Prvo dete 3,00-12,99269 269 269
Drugo dete 2,00-2,99 (Ako je 1. dete od 2,00-2,99)269 269 269
Drugo dete 3,00-12,99 (Ako je 1. dete od 2,00-2,99)269 269 269
Drugo dete 3,00-12,99 (Ako je 1. dete od 3,00-12,99)675 546 772
Treća osoba865 682 1073
STANDART LAKE HOUSE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Po osobi u 1/2 sobi1179 882 1472
Prvo dete 2,00-2,99269 269 269
Prvo dete 3,00-12,99269 269 269
Drugo dete 2,00-2,99 (Ako je 1. dete od 2,00-2,99)269 269 269
Drugo dete 3,00-12,99 (Ako je 1. dete od 2,00-2,99)269 269 269
Drugo dete 3,00-12,99 (Ako je 1. dete od 3,00-12,99)732 582 845
Jedna osoba1591 1144 1997
Prvo dete 2,00-2,99269 269 269
Prvo dete 3,00-12,99269 269 269
Drugo dete 2,00-2,99 (Ako je 1. dete od 2,00-2,99)269 269 269
Drugo dete 3,00-12,99 (Ako je 1. dete od 2,00-2,99)269 269 269
Drugo dete 3,00-12,99 (Ako je 1. dete od 3,00-12,99)724 577 834
Treća osoba931 724 1157
FAMILY ECONOMY ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE
Po osobi u 1/2 sobi1274 942 1592
Prvo dete 2,00-12,99269 269 269
Drugo dete 2,00-12,99 (Ako je 1. dete od 2,00-12,99)269 269 269
Jedna osoba2185 1522 2753
Prvo dete 2,00-12,99269 269 269
Drugo dete 2,00-12,99 (Ako je 1. dete od 2,00-12,99)269 269 269
Treća osoba362 362 432
Prvo dete 2,00-12,99269 269 269
Četvrta osoba700 577 862
PORODICNA SOBA POGLED OKOLINA | ULTRA ALL INCLUSIVE
Po osobi u 1/2 sobi1377 1008 1724
Prvo dete 2,00-12,99269 269 269
Drugo dete 2,00-12,99 (Ako je 1. dete od 2,00-12,99)269 269 269
Jedna osoba2391 1653 3015
Prvo dete 2,00-12,99269 269 269
Drugo dete 2,00-12,99 (Ako je 1. dete od 2,00-12,99)269 269 269
Treća osoba362 362 432
Prvo dete 2,00-12,99269 269 269
Četvrta osoba700 577 863
PORODICNA SOBA POGLED MORE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Po osobi u 1/2 sobi1439 1047 1802
Prvo dete 2,00-12,99269 269 269
Drugo dete 2,00-12,99 (Ako je 1. dete od 2,00-12,99)269 269 269
Jedna osoba2515 1732 3173
Prvo dete 2,00-12,99269 269 269
Drugo dete 2,00-12,99 (Ako je 1. dete od 2,00-12,99)269 269 269
Treća osoba362 362 432
Prvo dete 2,00-12,99269 269 269
Četvrta osoba725 593 894
PORODICNA SOBA KUCA NA JEZERU | ULTRA ALL INCLUSIVE
Po osobi u 1/2 sobi1793 1273 2254
Prvo dete 2,00-12,99269 269 269
Drugo dete 2,00-12,99 (Ako je 1. dete od 2,00-12,99)269 269 269
Jedna osoba3225 2184 4076
Prvo dete 2,00-12,99269 269 269
Drugo dete 2,00-12,99 (Ako je 1. dete od 2,00-12,99)269 269 269
Treća osoba362 362 432
Prvo dete 2,00-12,99269 269 269
Četvrta osoba518 462 631