Detalji Cenovnika Štampaj

Noći714
Datum polaska30.0530.05
Datum odjave06.0613.06
Status
ECONOMY SOBA | ULTRA ALL INCLUSIVE
Po osobi u 1/2 sobi737 1177
Jedna osoba933 1569
Prvo dete 2,00-12,99269 269
STANDARDNA SOBA | ULTRA ALL INCLUSIVE
Po osobi u 1/2 sobi744 1191
Jedna osoba940 1583
Prvo dete 2,00-12,99269 269
SUPERIOR SOBA | ULTRA ALL INCLUSIVE
Po osobi u 1/2 sobi751 1205
Prvo dete 2,00-2,99269 269
Prvo dete 3,00-12,99269 269
Drugo dete 2,00-2,99 (Ako je 1. dete od 2,00-2,99)269 269
Drugo dete 3,00-12,99 (Ako je 1. dete od 2,00-2,99)269 269
Drugo dete 3,00-12,99 (Ako je 1. dete od 3,00-12,99)503 706
Jedna osoba1150 2003
Prvo dete 2,00-12,99269 269
Drugo dete 2,00-12,99 (Ako je 1. dete od 2,00-12,99)269 269
Treća osoba632 967
Prvo dete 2,00-2,99269 269
Prvo dete 3,00-12,99269 269
PORODICNI SUITE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Po osobi u 1/2 sobi950 1604
Prvo dete 2,00-2,99269 269
Prvo dete 3,00-12,99269 269
Drugo dete 2,00-2,99 (Ako je 1. dete od 2,00-2,99)269 269
Drugo dete 3,00-12,99 (Ako je 1. dete od 2,00-2,99)269 269
Drugo dete 3,00-12,99 (Ako je 1. dete od 3,00-12,99)269 269
Jedna osoba1549 2801
Prvo dete 2,00-2,99269 269
Prvo dete 3,00-12,99269 269
Drugo dete 2,00-2,99 (Ako je 1. dete od 2,00-2,99)269 269
Drugo dete 3,00-12,99 (Ako je 1. dete od 2,00-2,99)269 269
Drugo dete 3,00-12,99 (Ako je 1. dete od 3,00-12,99)269 269
Treća osoba352 407
Prvo dete 2,00-2,99269 269
Prvo dete 3,00-12,99269 269
Drugo dete 2,00-2,99 (Ako je 1. dete od 2,00-2,99)269 269
Drugo dete 3,00-12,99 (Ako je 1. dete od 2,00-2,99)269 269
Drugo dete 3,00-12,99 (Ako je 1. dete od 3,00-12,99)503 706
Četvrta osoba590 883
Prvo dete 2,00-2,99269 269
Prvo dete 3,00-12,99269 269
Drugo dete 2,00-2,99 (Ako je 1. dete od 2,00-2,99)269 269
Drugo dete 3,00-12,99 (Ako je 1. dete od 2,00-2,99)269 269
Drugo dete 3,00-12,99 (Ako je 1. dete od 3,00-12,99)384 468
Peta osoba436 575
Prvo dete 2,00-12,99269 269