Detalji Cenovnika Štampaj

Noći11714
Datum polaska28.0530.0530.05
Datum odjave08.0606.0613.06
Status
STANDARDNA SOBA POGLED KOPNO | ALL INCLUSIVE
Po osobi u 1/2 sobi1092 827 1382
Prvo dete 2,00-9,99269 269 269
Prvo dete 10,00-14,99686 552 795
Drugo dete 2,00-9,99 (Ako je 1. dete od 2,00-9,99)686 552 795
Drugo dete 10,00-14,99 (Ako je 1. dete od 2,00-9,99)686 552 795
Drugo dete 10,00-14,99 (Ako je 1. dete od 10,00-14,99)624 492 734
Jedna osoba1448 1049 1847
Prvo dete 2,00-14,99686 552 795
Drugo dete 2,00-14,99 (Ako je 1. dete od 2,00-14,99)269 269 269
Treća osoba879 693 1103
Prvo dete 2,00-9,99269 269 269
Prvo dete 10,00-14,99686 552 795
STANDARD SOBA MORSKA STRANA | ALL INCLUSIVE
Po osobi u 1/2 sobi1108 837 1402
Prvo dete 2,00-9,99269 269 269
Prvo dete 10,00-14,99694 557 805
Drugo dete 2,00-9,99 (Ako je 1. dete od 2,00-9,99)694 557 805
Drugo dete 10,00-14,99 (Ako je 1. dete od 2,00-9,99)694 557 805
Drugo dete 10,00-14,99 (Ako je 1. dete od 10,00-14,99)632 497 744
Jedna osoba1472 1064 1878
Prvo dete 2,00-14,99694 557 805
Drugo dete 2,00-14,99 (Ako je 1. dete od 2,00-14,99)269 269 269
Treća osoba891 700 1117
Prvo dete 2,00-9,99269 269 269
Prvo dete 10,00-14,99694 557 805
STANDARD SOBA POGLED MORE | ALL INCLUSIVE
Po osobi u 1/2 sobi1140 857 1443
Prvo dete 2,00-9,99269 269 269
Prvo dete 10,00-14,99710 567 826
Drugo dete 2,00-9,99 (Ako je 1. dete od 2,00-9,99)710 567 826
Drugo dete 10,00-14,99 (Ako je 1. dete od 2,00-9,99)710 567 826
Drugo dete 10,00-14,99 (Ako je 1. dete od 10,00-14,99)648 507 765
Jedna osoba1520 1095 1939
Prvo dete 2,00-14,99710 567 826
Drugo dete 2,00-14,99 (Ako je 1. dete od 2,00-14,99)269 269 269
Treća osoba913 715 1146
Prvo dete 2,00-9,99269 269 269
Prvo dete 10,00-14,99710 567 826
PORODICNA SOBA | ALL INCLUSIVE
Po osobi u 1/2 sobi1653 1178 2115
Prvo dete 2,00-14,99269 269 269
Drugo dete 2,00-14,99 (Ako je 1. dete od 2,00-14,99)269 269 269
Jedna osoba2924 1974 3779
Prvo dete 2,00-14,99269 269 269
Drugo dete 2,00-14,99 (Ako je 1. dete od 2,00-14,99)269 269 269
Treća osoba382 382 452
Prvo dete 2,00-14,99269 269 269
Četvrta osoba382 382 452