Detalji Cenovnika Štampaj

Noći11714
Datum polaska28.0530.0530.05
Datum odjave08.0606.0613.06
Status
STANDARDNA SOBA POGLED KOPNO | PREMIUM A LA CARTE ALL INCLUSI
Po osobi u 1/2 sobi1348 984 1726
Prvo dete 2,00-5,99269 269 269
Prvo dete 6,00-14,99269 269 269
Drugo dete 2,00-5,99 (Ako je 1. dete od 2,00-5,99)269 269 269
Drugo dete 6,00-14,99 (Ako je 1. dete od 2,00-5,99)269 269 269
Jedna osoba2334 1606 3020
Prvo dete 2,00-14,99269 269 269
Drugo dete 2,00-14,99 (Ako je 1. dete od 2,00-14,99)269 269 269
Treća osoba1052 797 1338
STANDART SIDE SEA VIEW | PREMIUM A LA CARTE ALL INCLUSI
Po osobi u 1/2 sobi1381 1005 1768
Prvo dete 2,00-5,99269 269 269
Prvo dete 6,00-14,99269 269 269
Drugo dete 2,00-5,99 (Ako je 1. dete od 2,00-5,99)269 269 269
Drugo dete 6,00-14,99 (Ako je 1. dete od 2,00-5,99)269 269 269
Drugo dete 6,00-14,99 (Ako je 1. dete od 6,00-14,99)830 642 988
Jedna osoba1890 1326 2436
Prvo dete 2,00-5,99269 269 269
Prvo dete 6,00-14,99269 269 269
Drugo dete 2,00-5,99 (Ako je 1. dete od 2,00-5,99)269 269 269
Drugo dete 6,00-14,99 (Ako je 1. dete od 2,00-5,99)269 269 269
Drugo dete 6,00-14,99 (Ako je 1. dete od 6,00-14,99)830 642 988
Treća osoba1075 812 1367
STANDARD SOBA POGLED MORE | PREMIUM A LA CARTE ALL INCLUSI
Po osobi u 1/2 sobi1491 1075 1908
Prvo dete 2,00-5,99269 269 269
Prvo dete 6,00-14,99269 269 269
Drugo dete 2,00-5,99 (Ako je 1. dete od 2,00-5,99)269 269 269
Drugo dete 6,00-14,99 (Ako je 1. dete od 2,00-5,99)269 269 269
Jedna osoba2620 1788 3384
Prvo dete 2,00-14,99269 269 269
Drugo dete 2,00-14,99 (Ako je 1. dete od 2,00-14,99)269 269 269
Treća osoba1152 861 1465
FAMILY ROOM SEA SIDE VIEW | PREMIUM A LA CARTE ALL INCLUSI
Po osobi u 1/2 sobi1890 1326 2436
Prvo dete 2,00-5,99269 269 269
Prvo dete 6,00-14,99269 269 269
Drugo dete 2,00-5,99 (Ako je 1. dete od 2,00-5,99)269 269 269
Drugo dete 6,00-14,99 (Ako je 1. dete od 2,00-5,99)269 269 269
Drugo dete 6,00-14,99 (Ako je 1. dete od 6,00-14,99)269 269 269
Jedna osoba3419 2291 4440
Prvo dete 2,00-5,99269 269 269
Prvo dete 6,00-14,99269 269 269
Drugo dete 2,00-5,99 (Ako je 1. dete od 2,00-5,99)269 269 269
Drugo dete 6,00-14,99 (Ako je 1. dete od 2,00-5,99)269 269 269
Drugo dete 6,00-14,99 (Ako je 1. dete od 6,00-14,99)269 269 269
Treća osoba362 362 432
Prvo dete 2,00-5,99269 269 269
Prvo dete 6,00-14,99269 269 269
Drugo dete 2,00-5,99 (Ako je 1. dete od 2,00-5,99)269 269 269
Drugo dete 6,00-14,99 (Ako je 1. dete od 2,00-5,99)269 269 269
Drugo dete 6,00-14,99 (Ako je 1. dete od 6,00-14,99)830 642 988
Četvrta osoba1075 812 1367
Prvo dete 2,00-14,99269 269 269