Detalji Cenovnika Štampaj

Noći11714
Datum polaska28.0530.0530.05
Datum odjave08.0606.0613.06
Status
CLUB VILLA | ULTRA ALL INCLUSIVE
Po osobi u 1/2 sobi9182 5982 11652
Prvo dete 2,00-11,99269 269 269
Drugo dete 2,00-11,99 (Ako je 1. dete od 2,00-11,99)269 269 269
Jedna osoba17982 11582 22852
Prvo dete 2,00-11,99269 269 269
Drugo dete 2,00-11,99 (Ako je 1. dete od 2,00-11,99)269 269 269
Treća osoba382 382 452
Prvo dete 2,00-11,99269 269 269
Drugo dete 2,00-11,99 (Ako je 1. dete od 2,00-11,99)269 269 269
Četvrta osoba382 382 452
Prvo dete 2,00-11,99269 269 269
Peta osoba3132 2132 3952
VILLA PRIVE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Po osobi u 1/2 sobi13582 8782 17252
Prvo dete 2,00-11,99269 269 269
Drugo dete 2,00-11,99 (Ako je 1. dete od 2,00-11,99)269 269 269
Jedna osoba26782 17182 34052
Prvo dete 2,00-11,99269 269 269
Drugo dete 2,00-11,99 (Ako je 1. dete od 2,00-11,99)269 269 269
Treća osoba382 382 452
Prvo dete 2,00-11,99269 269 269
Drugo dete 2,00-11,99 (Ako je 1. dete od 2,00-11,99)269 269 269
Četvrta osoba382 382 452
Prvo dete 2,00-2,99269 269 269
Prvo dete 3,00-11,99269 269 269
Drugo dete 2,00-2,99 (Ako je 1. dete od 2,00-2,99)269 269 269
Drugo dete 3,00-11,99 (Ako je 1. dete od 2,00-2,99)269 269 269
Drugo dete 3,00-11,99 (Ako je 1. dete od 3,00-11,99)269 269 269
Peta osoba382 382 452
Prvo dete 2,00-2,99269 269 269
Prvo dete 3,00-11,99269 269 269
Drugo dete 2,00-2,99 (Ako je 1. dete od 2,00-2,99)269 269 269
Drugo dete 3,00-11,99 (Ako je 1. dete od 2,00-2,99)269 269 269
Drugo dete 3,00-11,99 (Ako je 1. dete od 3,00-11,99)269 269 269
Sixthperson382 382 452
Prvo dete 2,00-2,99269 269 269
Prvo dete 3,00-11,99269 269 269
Drugo dete 2,00-2,99 (Ako je 1. dete od 2,00-2,99)269 269 269
Drugo dete 3,00-11,99 (Ako je 1. dete od 2,00-2,99)269 269 269
Drugo dete 3,00-11,99 (Ako je 1. dete od 3,00-11,99)1705 1205 2080
Seventhperson3132 2132 3952
Prvo dete 2,00-11,99269 269 269
Eighthperson3132 2132 3952
PARIS ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE
Po osobi u 1/2 sobi33382 21382 42452
Prvo dete 2,00-11,99269 269 269
Drugo dete 2,00-11,99 (Ako je 1. dete od 2,00-11,99)269 269 269
Jedna osoba66382 42382 84452
Prvo dete 2,00-11,99269 269 269
Drugo dete 2,00-11,99 (Ako je 1. dete od 2,00-11,99)269 269 269
Treća osoba382 382 452
Prvo dete 2,00-11,99269 269 269
Drugo dete 2,00-11,99 (Ako je 1. dete od 2,00-11,99)269 269 269
Četvrta osoba382 382 452
Prvo dete 2,00-11,99269 269 269
Drugo dete 2,00-11,99 (Ako je 1. dete od 2,00-11,99)269 269 269
Peta osoba382 382 452
Prvo dete 2,00-11,99269 269 269
Drugo dete 2,00-11,99 (Ako je 1. dete od 2,00-11,99)269 269 269
Sixthperson382 382 452
Prvo dete 2,00-11,99269 269 269
Drugo dete 2,00-11,99 (Ako je 1. dete od 2,00-11,99)269 269 269
Seventhperson382 382 452
Prvo dete 2,00-11,99269 269 269
Eighthperson382 382 452
PRYAMUS ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE
Po osobi u 1/2 sobi66382 42382 84452
Prvo dete 2,00-11,99269 269 269
Drugo dete 2,00-11,99 (Ako je 1. dete od 2,00-11,99)269 269 269
Jedna osoba132382 84382 168452
Prvo dete 2,00-11,99269 269 269
Drugo dete 2,00-11,99 (Ako je 1. dete od 2,00-11,99)269 269 269
Treća osoba382 382 452
Prvo dete 2,00-11,99269 269 269
Drugo dete 2,00-11,99 (Ako je 1. dete od 2,00-11,99)269 269 269
Četvrta osoba382 382 452
Prvo dete 2,00-11,99269 269 269
Drugo dete 2,00-11,99 (Ako je 1. dete od 2,00-11,99)269 269 269
Peta osoba382 382 452
Prvo dete 2,00-11,99269 269 269
Drugo dete 2,00-11,99 (Ako je 1. dete od 2,00-11,99)269 269 269
Sixthperson382 382 452
Prvo dete 2,00-11,99269 269 269
Drugo dete 2,00-11,99 (Ako je 1. dete od 2,00-11,99)269 269 269
Seventhperson382 382 452
Prvo dete 2,00-11,99269 269 269
Eighthperson382 382 452