Detalji Cenovnika Štampaj

Noći10714714
Datum polaska20.0921.0921.0928.0928.09
Datum odjave30.0928.0905.1005.1012.10
Status4s
ECONOMY SOBA | ALL INCLUSIVE
Po osobi u 1/2 sobi750 606 997 606 961
Prvo dete 2,00-12,99199 199 199 199 199
Jedna osoba1230 942 1669 942 1597
Prvo dete 2,00-2,99199 199 199 199 199
Prvo dete 3,00-12,99199 199 199 199 199
Drugo dete 2,00-2,99 (Ako je 1. dete od 2,00-2,99)199 199 199 199 199
Drugo dete 3,00-12,99 (Ako je 1. dete od 2,00-2,99)199 199 199 199 199
Drugo dete 3,00-12,99 (Ako je 1. dete od 3,00-12,99)199 199 199 199 199
Treća osoba606 505 795 505 770
PORODICNI SUITE | ALL INCLUSIVE
Po osobi u 1/2 sobi1020 795 1375 795 1321
Prvo dete 2,00-12,99199 199 199 199 199
Drugo dete 2,00-12,99 (Ako je 1. dete od 2,00-12,99)199 199 199 199 199
Jedna osoba1770 1320 2425 1320 2317
Prvo dete 2,00-12,99199 199 199 199 199
Drugo dete 2,00-12,99 (Ako je 1. dete od 2,00-12,99)199 199 199 199 199
Treća osoba270 270 325 270 325
Prvo dete 2,00-12,99199 199 199 199 199
Drugo dete 2,00-12,99 (Ako je 1. dete od 2,00-12,99)480 405 580 405 562
Četvrta osoba620 515 815 515 790
Prvo dete 2,00-2,99199 199 199 199 199
STANDARDNA SOBA | ALL INCLUSIVE
Po osobi u 1/2 sobi770 620 1025 620 989
Prvo dete 2,00-12,99199 199 199 199 199
Jedna osoba1020 795 1375 795 1321
Prvo dete 2,00-2,99199 199 199 199 199
Prvo dete 3,00-12,99199 199 199 199 199
Drugo dete 2,00-2,99 (Ako je 1. dete od 2,00-2,99)199 199 199 199 199
Drugo dete 3,00-12,99 (Ako je 1. dete od 2,00-2,99)199 199 199 199 199
Drugo dete 3,00-12,99 (Ako je 1. dete od 3,00-12,99)480 405 580 405 562
Treća osoba620 515 815 515 790