Detalji Cenovnika Štampaj

Noći714
Datum polaska30.0530.05
Datum odjave06.0613.06
Status
STANDARDNA SOBA | ALL INCLUSIVE
Po osobi u 1/2 sobi776 1318
Prvo dete 2,00-13,99269 269
Jedna osoba1191 2205
Prvo dete 2,00-13,99269 269
Drugo dete 2,00-13,99 (Ako je 1. dete od 2,00-13,99)269 269
Treća osoba652 1053
POOL STANDARD ROOM | ALL INCLUSIVE
Po osobi u 1/2 sobi821 1408
Prvo dete 2,00-13,99269 269
Jedna osoba1280 2384
Prvo dete 2,00-13,99269 269
Drugo dete 2,00-13,99 (Ako je 1. dete od 2,00-13,99)269 269
Treća osoba684 1115
DELUKS SUITE | ALL INCLUSIVE
Po osobi u 1/2 sobi921 1629
Prvo dete 2,00-13,99269 269
Drugo dete 2,00-13,99 (Ako je 1. dete od 2,00-13,99)269 269
Jedna osoba1481 2825
Prvo dete 2,00-13,99269 269
Drugo dete 2,00-13,99 (Ako je 1. dete od 2,00-13,99)269 269
Treća osoba569 875
Prvo dete 2,00-13,99269 269
DELUXE SUPERIOR SUITE | ALL INCLUSIVE
Po osobi u 1/2 sobi984 1762
Prvo dete 2,00-13,99269 269
Drugo dete 2,00-13,99 (Ako je 1. dete od 2,00-13,99)269 269
Jedna osoba1605 3091
Prvo dete 2,00-13,99269 269
Drugo dete 2,00-13,99 (Ako je 1. dete od 2,00-13,99)269 269
Treća osoba569 875
Prvo dete 2,00-13,99269 269
Drugo dete 2,00-13,99 (Ako je 1. dete od 2,00-13,99)269 269
Četvrta osoba569 875
Prvo dete 2,00-13,99269 269
DELUXE POOL SUITE | ALL INCLUSIVE
Po osobi u 1/2 sobi1005 1798
Prvo dete 2,00-13,99269 269
Drugo dete 2,00-13,99 (Ako je 1. dete od 2,00-13,99)269 269
Jedna osoba1648 3165
Prvo dete 2,00-13,99269 269
Drugo dete 2,00-13,99 (Ako je 1. dete od 2,00-13,99)269 269
Treća osoba592 920
Prvo dete 2,00-13,99269 269
EXCLUSIVE SUITE | ALL INCLUSIVE
Po osobi u 1/2 sobi1046 1895
Prvo dete 2,00-13,99269 269
Drugo dete 2,00-13,99 (Ako je 1. dete od 2,00-13,99)269 269
Jedna osoba1730 3357
Prvo dete 2,00-13,99269 269
Drugo dete 2,00-13,99 (Ako je 1. dete od 2,00-13,99)269 269
Treća osoba569 875
Prvo dete 2,00-13,99269 269
Drugo dete 2,00-13,99 (Ako je 1. dete od 2,00-13,99)269 269
Četvrta osoba569 875
Prvo dete 2,00-13,99269 269
Drugo dete 2,00-13,99 (Ako je 1. dete od 2,00-13,99)269 269