Uslovi za ulazak u Tursku :: Grčku :: Egipat :: Kipar :: RS

01.06.2022. Uslovi ulaska u Tursku


Poštovani putnici,

Za državlje Srbije, počev od 01.06.2022. nema posebnih uslova za ulazak u Republiku Tursku.


 


01.06.2022. Trenutno važeći uslovi za ulazak u Grčku! https://travel.gov.gr/#/


Za državlje Srbije, trenutno nema posebnih uslova za ulazak u Republiku Grčku.


 


19.08. Uslovi ulaska na Kipar


Od 19.08.2021. Srbija se nalazi u “crvenoj kategoriji” zemalja za ulazak na Kipar.


Od navedenog datuma, za sve državljane Srbije obavezan je negativan PCR test (ne stariji od 72 sata) za nevakcinisana lica starija od 12 godina.

Takođe je za nevakcinisane obavezan PCR test po sletanju na aerodrom Larnaka (plaća se na licu mesta, 15€ po osobi).

Od ove obaveze se izuzimaju deca mlađa od 12 godina.

Putnici koji poseduju sertifikat o vakcinaciju nisu u obavezi da rade PCR test.


Obaveza svih putnika je da popune flight pass na linku ispod, 48h pred polazak, koji služi za nesmetano kretanje na Kipru 7 dana, nakon čega su u obavezi da na svaka 3 dana rade PCR/Rapid test (test o trošku putnika).

https://cyprusflightpass.gov.cy/en/home


Za nepopunjen flight pass predvidjena je kazna od 300€ po osobi.


Kipar zadržava pravo slucajnog testiranja na granici.


 


24.07. Uslovi za ulazak u Republiku Srbiju


(Ažurirano 24.07.2021. godine)REŽIM ULASKA ZA DRŽAVLjANE REPUBLIKE SRBIJE

Državljani Republike Srbije, osoblje stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i kancelarija međunarodnih organizacija (uključujući članove njihovih porodica koji su nosioci posebnih ličnih karata, odnosno identifikacionih dokumenata) i strani državljani koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji, prilikom ulaska u Republiku Srbiju, potrebno je da prilože jedan od sledećih dokumenata:  1. Negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 ili negativan Antigen FIA Rapid test ukoliko lice dolazi iz Sjedinjenih Američkih država, ne stariji od 48 časova od datuma izdavanja rezultata (ako postoji kašnjenje prilikom ulaska u Republiku Srbiju, koje se ne može pripisati krivici putnika već je posledica spoljnog događaja koji se nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti - kašnjenje/odlaganje leta, polaska autobusa, voza i sl, onda test ne može biti stariji od 72 sata prilikom ulaska u Republiku Srbiju);

  2. Sertifikat o potpunoj vakcinaciji koju izdaje nadležna zdravstvena ustanova Republike Srbije, odnosno nadležni organ strane države u kojoj se lice vakcinisalo;

  3. Potvrdu o preležanoj bolesti COVID-19 – sertifikat ili drugi javni dokument u kome se konstatuje da je nosilac dokumenta preležao bolest izazvanu virusom SARS-CoV-2, odnosno da je kod tog lica utvrđeno prisustvo virusa SARS-CoV-2, s tim da od prvog testiranja ne može proći manje od 14 dana, niti više od šest meseci i koji je izdao zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije, odnosno nadležni organ države sa kojom Republika Srbija ima zaključen sporazum ili faktički reciprocitet o priznavanju takvih dokumenata.


Licima koja ne poseduju jedan od navedenih dokumenata, prilikom pasoške kontrole, uručuje se pisano obaveštenje – zdravstveno upozorenje o obavezi pridržavanja mere karantina u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana, od dana prelaska državne granice i upozoravaju se na obavezu prijavljivanja nadležnoj COVID ambulanti ili teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravlje u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice (putem elektronske prijave na elektronsku adresu: www.e-zdravlje.gov.rs).

Navedena ograničenja se ne odnose na:  1. Ako  dolaze iz: Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Severne Makedonije, Mađarske, Republike Hrvatske i Crne Gore;  1. Maloletna licima do navršenih 12 godina života;


VAŽNO

Maloletna lica (domaći ili strani državljani) starosti od 12 do 18 godina, mogu ući u Republiku Srbiju bez negativnog RT-PCR testa na prisustvo virusa SARS-CoV-2 ili negativnog Antigen FIA Rapid testa, odnosno bez potvrde o vakcinaciji ili potvrde o preležanoj bolesti, ukoliko u roku od 48 časova od časa prelaska državne granice, dostave teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravlje u Republici Srbiji RT-PCR test ili antigen test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije Republike Srbije.