Uslovi za ulazak u Tursku :: Grčku :: Egipat :: Kipar :: RS

31.05. Uslovi ulaska u Tursku

Poštovani putnici,
Počev od 31.05.2021. u 21:00h na snazi su nove mere, koje uređuju ulazak putnika u Republiku Tursku:
Svi putnici su dužni da pokažu dokument izdat od strane zvanične, nadležne institucije, koji potvrđuje:
• da su bili vakcinisani najmanje 14 dana pre dolaska u Republiku Tursku ili
• da su preležali Covid-19 u poslednjih 6 meseci pre ulaska u Tursku.
U slučaju da ne poseduju neki od navedenih dokumenata neophodno je predočiti ili negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili negativan brzi antigenski test ne stariji od 48 sati. Putnici će takođe podlegati nasumičnom PCR testiranju od strane Ministarstva zdravlja Republike Turske.

Dostavljamo Vam informacije o režimu ulaska državljana Republike Srbije u Republiku Tursku, kao i odgovore na najčešća pitanja i nedoumice:
- Državljani Srbije mogu da uđu na teritoriju Turske bez obaveze karantina ili testiranja pod uslovom da poseduju potvrdu o vakcinaciji, izdatu od strane nadležnog organa R. Srbije. Lica do 18 godina starosti, mogu da uđu u Tursku u pratnji odraslog člana porodice koji poseduje potvrdu o vakcinaciji. Lica koja su preležala COVID-19, mogu da uđu u Tursku sa potvrdom o imunitetu izdatom od strane nadležnog organa Srbije.
- Za državljane Srbije koji nisu vakcinisani neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Test je potreban za sva lica starija od šest godina.
U slučaju da lice ulazi u Tursku drumskim prevozom i ne poseduje negativan PCR test, obavezan je karantin na adresi koja se prijavi kao mesto boravka. Ukoliko se ne poseduje adresa boravka, mesto karantina će utvrditi nadležna zdravstvena uprava. Sedmog dana karantina se lice testira i ukoliko rezultat bude negativan, karantin se prekida.
- U roku od 72 sata pre dolaska u Tursku neophodno je elektronski se registrovati putem sledećeg linka: https://register.health.gov.tr/ . Tokom registracije se dodeljuje takozvani HES KOD koji predstavlja
elektronski vid praćenja zdravstvenog stanja putnika. Neophodan je za ulazak u sve tržne centre, restorane, državne ustanove i druge objekte. Svi putnici su dužni da pri ulasku u Tursku pokažu isti u štampanoj ili elektronskoj formi.
U skladu sa najčešćim pitanjima koja nam pristižu od putnika, dodajemo i razjašnjenja:
- Deca mogu da putuju u Tursku bez PCR testa isključivo u pratnji svojih roditelja koji su revakcinisani, ne i drugih članova porodice (punoletna braća i sestre, bake ili deke).
- Prihvataju se sve vakcine za koje je Agencija za lekove i medicinska sredstva R. Srbije potvrdila bezbednost, efikasnost i kvalitet i izdala dozvolu za upotrebu leka.
- Sertifikat o imunitetu koji se spominje u tekstu Republika Srbija još uvek ne izdaje, kao ni Republika Turska, tako da je nemoguće putovati sa njime dok ne bude izrađen.
YUTA Info.

 

16.07. Uslovi ulaska u Grčku

ŠTA ZNAČE NOVE MERE U GRČKOJ?!

Od petka, 16. jula, zatvoreni prostori poput restorana, barova, bioskopa i pozorišta primaće samo vakcinisane i dozvoljeno je samo sedenje za stolom, a ne i stajanje u kafićima.

Ovo se odnosi samo za restorane izvan hotela.

Turisti koji borave u hotelima mogu da koriste sve hotelske zatvorene i otvorene prostore (restoran, teretanu itd.)

Svi putnici moraju popuniti svoj PLF do dana pre ulaska u zemlju, pružajući detaljne informacije o njihovom polaznom mestu, trajanju prethodnih boravaka u drugim zemljama i adresi svog boravka tokom boravka u Grčkoj. U slučaju višestrukog boravka, oni moraju da navedu adresu najmanje prva 24 sata.

Treba dostaviti po jedan PLF po porodici.

Putnici će dobiti e-poruku sa potvrdom nakon podnošenja PLF-a.

Putnici će PLF dobiti sa jedinstvenim kodom za brzi odgovor (QR) na dan zakazanog dolaska u Grčku i biće obavešteni putem e-pošte (QR kod će biti naveden u vezi u e-poruci za potvrdu).

Putnicima koji se ukrcaju ili ukrcaju prethodnog dana dolaska, to će biti dozvoljeno uz pokazivanje e-pošte sa potvrdom, jer će QR kod dobiti tokom leta ili putovanja.

Od 14. maja, putnici koji dolaze u Grčku moraju da poseduju:

 • Turisti moraju popuniti obrazac putničkog lokatora (PLF) najkasnije do 23:59h (23.59 sati) dana pre dolaska u Grčku.
Pre polaska, svi putnici moraju osigurati da nose prihvatljiv oblik potvrde o svom zdravstvenom stanju. Prihvatljivi dokumenti uključuju:
 • negativan rezultat molekularnog testa PCR iz laboratorije; test se mora obaviti do 72 sata pre ulaska,
 • negativni rezultat laboratorijskog testa (brzi) na antigen; test se mora obaviti do 48 sati pre ulaska,
 • potvrda o vakcinaciji koju izdaje ovlašćeni organ,
 • uverenje o oporavku od infekcije virusom SARS-CoV-2 izdato od javnog organa ili ovlašćene laboratorije.
 • Dokaz negativnog PCR testa nije potreban ako je putnik bio pozitivan na COVID-19 u proteklih 30 do 180 dana. To se može dokazati ili predstavljanjem pozitivnog molekularnog PCR-a ili rezultatom testa na antigen koji je obavila ovlašćena laboratorija ili lekarskim uverenjem kojim se potvrđuje da je nosilac imao pozitivan test sa infekcijom virusom SARS-CoV-2. Potvrda se izdaje 30 dana od dana prvog pozitivnog COVID-19 testa i važi 180 dana nakon njega.

Svi sertifikati moraju da sadrže kritične podatke (tj. Broj doza i odgovarajuće datume) na engleskom, nemačkom, francuskom, italijanskom, španskom, ruskom jeziku, a puno ime i prezime osobe mora odgovarati imenu na pasošu ili bilo kojoj drugoj priznatoj putnoj ispravi.

Ovaj test je obavezan za sve turiste (uključujući i decu stariju od 12 godina), bez obzira na epidemiološku situaciju u zemlji odlaska.

Svaki putnik koji stigne u Grčku, bez obzira na potvrdu koju poseduje, može se podvrgnuti slučajnom zdravstvenom pregledu. Ako ste izabrani, imajte na umu da je pregled obavezan. U slučaju odbijanja, vlasti zadržavaju pravo da odbiju ulazak u zemlju. Izbor se vrši kroz ciljni sistem uzorkovanja „EVA“ koji se takođe koristio u leto 2020. godine.

Obavezna izolacija ako je test pozitivan na SARS-Cov-2, nakon testa uzorkovanja. U ovom slučaju, putnici i njihovi saputnici smešteni su u karantinske hotele, gde će biti podvrgnuti daljem PCR testiranju kako bi se potvrdila početna dijagnoza. Gosti će boraviti u osamljenim hotelima najviše 10 dana. Troškove smeštaja u karantinskim hotelima snosi grčka država.

Detaljnije informacije na stranici: https://www.fibula.rs/grcka-ostrva-leto-avionom

PDF – Uslovi za ulazak u Grčku

Link za registraciju: https://travel.gov.gr/#/user/register, link za prijavu po registraciji: https://travel.gov.gr/#/user/login.

:: UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE PLF obrasca ::

Više informacija možete naći na linku https://travel.gov.gr/

 

23.06. Uslovi ulaska u Egipat

Vlada Republike Egipat je 23.06.2021. godine donela izmenjene uslove / protokol za ulazak u EGIPAT za sve putnike (uključujući putnike Republike Srbije), gde je neophodno posedovati:
1. Negativan PCR test, sa QR kodom na Covid 19, ne stariji od 72 sata, od trenutka uzorkovanja (deca uzrasta do 5.99 godina, ne prilažu test). ILI
2. Za lica koja su revakcinisana nije neophodan negativan PCR test, već je potrebno posedovati sertifikat o vakcinisanju sa QR kodom, s tim da je neophodno da je od primljene druge doze vakcine (revakcinacije) prošlo najmanje 14 dana. Prihvataju se vakcine Pfizer-BionTech / Sinopharm / Sputnik V / Moderna / Astra-Zeneca. Za decu koja nisu vakcinisana / revakcinisana, a starija su od 5.99 godna, neophodan je negativan PCR test.

 

19.08. Uslovi ulaska na Kipar

Od 19.08.2021. Srbija se nalazi u “crvenoj kategoriji” zemalja za ulazak na Kipar.

Od navedenog datuma, za sve državljane Srbije obavezan je negativan PCR test (ne stariji od 72 sata) za nevakcinisana lica starija od 12 godina.
Takođe je za nevakcinisane obavezan PCR test po sletanju na aerodrom Larnaka (plaća se na licu mesta, 15€ po osobi).
Od ove obaveze se izuzimaju deca mlađa od 12 godina.
Putnici koji poseduju sertifikat o vakcinaciju nisu u obavezi da rade PCR test.

Obaveza svih putnika je da popune flight pass na linku ispod, 48h pred polazak, koji služi za nesmetano kretanje na Kipru 7 dana, nakon čega su u obavezi da na svaka 3 dana rade PCR/Rapid test (test o trošku putnika).
https://cyprusflightpass.gov.cy/en/home

Za nepopunjen flight pass predvidjena je kazna od 300€ po osobi.

Kipar zadržava pravo slucajnog testiranja na granici.

 

24.07. Uslovi za ulazak u Republiku Srbiju

(Ažurirano 24.07.2021. godine)

REŽIM ULASKA ZA DRŽAVLjANE REPUBLIKE SRBIJE
Državljani Republike Srbije, osoblje stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i kancelarija međunarodnih organizacija (uključujući članove njihovih porodica koji su nosioci posebnih ličnih karata, odnosno identifikacionih dokumenata) i strani državljani koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji, prilikom ulaska u Republiku Srbiju, potrebno je da prilože jedan od sledećih dokumenata:

 1. Negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 ili negativan Antigen FIA Rapid test ukoliko lice dolazi iz Sjedinjenih Američkih država, ne stariji od 48 časova od datuma izdavanja rezultata (ako postoji kašnjenje prilikom ulaska u Republiku Srbiju, koje se ne može pripisati krivici putnika već je posledica spoljnog događaja koji se nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti - kašnjenje/odlaganje leta, polaska autobusa, voza i sl, onda test ne može biti stariji od 72 sata prilikom ulaska u Republiku Srbiju);
 2. Sertifikat o potpunoj vakcinaciji koju izdaje nadležna zdravstvena ustanova Republike Srbije, odnosno nadležni organ strane države u kojoj se lice vakcinisalo;
 3. Potvrdu o preležanoj bolesti COVID-19 – sertifikat ili drugi javni dokument u kome se konstatuje da je nosilac dokumenta preležao bolest izazvanu virusom SARS-CoV-2, odnosno da je kod tog lica utvrđeno prisustvo virusa SARS-CoV-2, s tim da od prvog testiranja ne može proći manje od 14 dana, niti više od šest meseci i koji je izdao zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije, odnosno nadležni organ države sa kojom Republika Srbija ima zaključen sporazum ili faktički reciprocitet o priznavanju takvih dokumenata.

Licima koja ne poseduju jedan od navedenih dokumenata, prilikom pasoške kontrole, uručuje se pisano obaveštenje – zdravstveno upozorenje o obavezi pridržavanja mere karantina u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana, od dana prelaska državne granice i upozoravaju se na obavezu prijavljivanja nadležnoj COVID ambulanti ili teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravlje u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice (putem elektronske prijave na elektronsku adresu: www.e-zdravlje.gov.rs).
Navedena ograničenja se ne odnose na:

 1. Ako  dolaze iz: Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Severne Makedonije, Mađarske, Republike Hrvatske i Crne Gore;
 1. Maloletna licima do navršenih 12 godina života;

VAŽNO
Maloletna lica (domaći ili strani državljani) starosti od 12 do 18 godina, mogu ući u Republiku Srbiju bez negativnog RT-PCR testa na prisustvo virusa SARS-CoV-2 ili negativnog Antigen FIA Rapid testa, odnosno bez potvrde o vakcinaciji ili potvrde o preležanoj bolesti, ukoliko u roku od 48 časova od časa prelaska državne granice, dostave teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravlje u Republici Srbiji RT-PCR test ili antigen test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije Republike Srbije.