Važenje putnih isprava

Informacije o važenju pasoša

Za putovanje u Grčku, potrebno je da pasoš važi još 3 meseca od datuma povratka sa putovanja.

Za putovanje u Tursku i Egipat potrebno je da pasoš važi još 6 meseci od datuma povratka sa putovanja.

Saglasnost roditelja za decu
U slučajevima kada maloletno dete putuje u pratnji samo jednog roditelja, potrebna je saglasnost drugog roditelja overena kod notara.
U slučajevima kada maloletno dete putuje sa rođacima, potrebna je saglasnost oba roditelja overena kod notara.

*Navedena pravila ne određuje agencija Fibula - podložna su promenama i svaki putnik je sam odgovoran da sa Ambasadom zemlje u koju putuje,
proveri pravila koja se odnose na period važenja pasoša, kako bi se izbegle neprijatnosti na granicama.
Detaljne informacije vezane za saglasnost, možete dobiti od nadležne službe MUP-a.