Važenje putnih isprava


Informacije o važenju pasoša


Za putovanje u Grčku, potrebno je da pasoš važi još 3 meseca od datuma povratka sa putovanja.


Za putovanje u Tursku i Egipat potrebno je da pasoš važi još 6 meseci od datuma povratka sa putovanja.Saglasnost roditelja za decu
U slučajevima kada maloletno dete putuje u pratnji samo jednog roditelja, potrebna je saglasnost drugog roditelja overena kod notara.

U slučajevima kada maloletno dete putuje sa rođacima, potrebna je saglasnost oba roditelja overena kod notara.


*Navedena pravila ne određuje agencija Fibula - podložna su promenama i svaki putnik je sam odgovoran da sa Ambasadom zemlje u koju putuje,

proveri pravila koja se odnose na period važenja pasoša, kako bi se izbegle neprijatnosti na granicama.

Detaljne informacije vezane za saglasnost, možete dobiti od nadležne službe MUP-a.