Hi Hotel Bari

  • Hi Hotel Bari
  • 46 slika

Hotel Hi Hotel Bari ★★★★ - Bari, Italija je udaljen 5 km od ulaza u stari grad, do centra grada se vrlo lako stiže gradskim prevozom. Od najbliže gradske plaže je udaljen oko 6km. Nudi uslugu Noćenje sa doručkom - kontinentalni (sladak doručak). Ovaj luksuzni hotel ima moderno opremljene sobe, restoran, bar, otvoreni bazen sa terasom za sunčanje, manji wellness centar, teretana. Svaka soba ima kup

Hotel Hi Hotel Bari

Hotel Hi Hotel Bari ★★★★ - Bari, Italija je udaljen 5 km od ulaza u stari grad, do centra grada se vrlo lako stiže gradskim prevozom. Od najbliže gradske plaže je udaljen oko 6km. Nudi uslugu Noćenje sa doručkom - kontinentalni (sladak doručak). Ovaj luksuzni hotel ima moderno opremljene sobe, restoran, bar, otvoreni bazen sa terasom za sunčanje, manji wellness centar, teretana. Svaka soba ima kupatilo, LCD TV, sef besplatno, Wi Fi besplatno, kafe aparat, centralna klima.

 

Položaj:

Hi Hotel Bari je udaljen 5 km od ulaza u stari grad, do centra grada se vrlo lako stiže gradskim prevozom. Od najbliže gradske plaže je udaljen oko 6km.

Hotelski sadržaj:

Hotel ima moderno opremljene sobe, restoran, bar, otvoreni bazen sa terasom za sunčanje, manji wellness centar, teretanu.

Smeštaj:

Svaka soba ima kupatilo, LCD TV, sef besplatno, Wi Fi besplatno, kafe aparat, centralna klima.

Usluga Hi Hotel Baria:

Noćenje sa doručkom - kontinentalni (sladak doručak).

 

Jedinstvena cena aranžmana uključuje: 
• Avio prevoz na relaciji Beograd – Bari – Beograd na letovima kompanije Air Serbia;
• Troškove avio-taksi, takse su podložne promeni i naplative su u agenciji do polaska; U slučaju povećanja taksi, poskupljena goriva, putnik je u obavezi da izvrši doplatu pre započetog putovanja.
• Smeštaj u hotelu 3* ili 4* u centru Barija u dvokrevetnim sobama sa doručkom;
• Panoramsko razgledanje grada;
• Transfere prema programu;
• Usluge lokalnog vodiča;
• Troškove organizacije putovanja

Jedinstvena cena aranžmana ne uključuje:
• Fakultativni program;
• Međunarodno zdravstveno putno osiguranje;
• Individualne troškove.
 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA
Napomena: Cene su izražene u Eur-ima. Plaćanje se vrši isključivo u dinarima prema srednjem kursu NBS na dan plaćanja. Ukoliko aranžman nije plaćen u celosti, ostatak duga se izražava u Eur-ima i plaća prema kursu na dan uplate. U slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga organizator zadržava pravo korigovanja cena na neplaćeni deo aranžmana.

1. Gotovinsko plaćanje: 40% od cene aranžmana prilikom rezervacije, ostatak 21 dan pred put.
2. Platne kartice: Visa, Master, Maestro, Dina (isti uslovi kao gotovina);
3. Kreditne kartice: Banca Intesa ili Poštanska Štedionica na 6 rata bez uvećanja (Master Card, Visa), 40% od ukupne cene aranžmana plaćanje odmah prilikom rezervacije, 60% na rate karticom.
4. Čekovima građana: 40% akontacija od ukupnog iznosa cene aranžmana; preostali iznos se uplaćuje deponovanim čekovima građana na 6 rata (čekovi se deponuju na dan potpisivanja ugovora i moraju imati dospeće 15.-tog u mesecu).
5. Preko računa: uz profakturu izdatu od strane „Fibula Air Travel”.