Krit 7 noći avionom 2023.

Programi na 7 noćenja  su postali sve popularniji u Srbiji.

Prvi put ove godine u ponudi Fibula Travel programi na 7 noćenja, a na upit i na 14 ili 21 noćenje za najlepša Grčka ostrva!